Strona główna » III rozbiór Polski – 1795

III rozbiór Polski – 1795

przez Dignity News
24 października 1795 r. Rosja, Prusy oraz Austria podpisały traktat rozbiorowy, na mocy którego doprowadziły do całkowitego podziału terytorium państwa polskiego. Wcześniej Polska została okrojona wskutek dwóch traktatów rozbiorowych. W konsekwencji, w 1795 r,  zniknęła z map świata na 123 lata.

Kryzys polskiej państwowości, który rozpoczął się pod koniec XVI wieku, pogłębiał się na skutek ciągłych wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku. W kolejnym stuleciu przerodził się on w anarchię. W tym samym czasie sąsiedzi Polski: Prusy, Austria oraz Rosja zaczęły ingerowanie w wewnętrzne sprawy państwa polskiego. Mocarstwa te  korumpując  część polskiej szlachty i magnaterii, doprowadzały do blokowania  prób reform, przede wszystkim poprzez zrywanie polskich sejmów. Wykorzystywały do tego  zasadę liberum veto.

Po upadku konfederacji barskiej Prusy, Rosja i Austria doprowadziły do  aneksji części ziem polskich w 1772 r. W Polsce zostały podjęte reformy, m.in. powołano Komisję Edukacji Narodowej w 1773 r. W latach 1788-1792 obradował Sejm Wielki, który uchwalił Konstytucję 3 Maja. Niestety, grupa  magnatów, którzy kolaborowali z obcymi mocarstwami  doprowadziła do podpisania konfederacji targowickiej. Słusznie jest po dziś dzień uważana w Polsce za symbol zdrady narodowej. Jednocześnie na wniosek targowiczan do Polski wkroczyła armia rosyjska. Wojna w obronie konstytucji, pomimo męstwa polskiego wojska, zakończyła się zwycięstwem rosyjskim i II rozbiorem Polski w 1793 r., w którym  wzięły udział Rosja i Prusy.

W 1794 r. roku wybuchło Powstanie Kościuszkowskie, które pomimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską wojsk powstańczych pod Maciejowicami i zajęciem Warszawy. Upadek insurekcji przypieczętował decyzję o ostatecznym upadku Polski. Traktat rozbiorowy został podpisany przez Austrię, Rosję i Prusy 24 października 1795 r. Polska utraciła niepodległość na 123 lata.

Może cię rówież zaintersować