Strona główna » Największy teatr w Europie ufundowany przez polskiego hrabiego

Największy teatr w Europie ufundowany przez polskiego hrabiego

przez Dignity News

Znajdujący się we Lwowie Teatr Skarbkowski  jest wyjątkowym przykładem klasycystycznej architektury, którego powstanie zawdzięczamy hojności polskiego hrabiego Stanisława Skarbka.  Rozpoczął on swoją działalność 28 marca 1842 roku i przez blisko sześć dekad stanowił ważny punkt na kulturalnej mapie miasta, aż do momentu zamknięcia w 1900 roku.

Budowa  gmachu, prowadzona pod kierunkiem  Johanna Salzmanna i Ludwiga Pichla trwała  pięć lat. Teatr wyrósł na fundamentach dawnych bastionów, wsparty na 16 tysiącach dębowych bali, co świadczy o niezwykłej dbałości o  trwałość konstrukcji. Z chwilą otwarcia, budynek  był największym teatrem w Europie, mogącym pomieścić 1460 widzów. Oprócz funkcji teatralnych, gmach oferował przestrzeń dla hotelu z około 300 pokojami, sklepami, biurami, kawiarniami oraz salami konferencyjnymi, a nawet mieszkaniami dla takich osobistości jak Artur Grottger czy Juliusz Kossak.

Hrabia Skarbek, jako fundator, nie tylko przeznaczył  swoje fundusze w budowę teatru, ale także zadbał o jego przyszłość, ustanawiając fundację na rzecz emerytowanych aktorów i reżyserów oraz przekazał budynek miastu na okres pięćdziesięciu lat bez konieczności płacenia czynszu. Po upływie tego okresu, władze miejskie  zobowiązane były do uiszczania rocznego czynszu w wysokości 17 tysięcy złotych reńskich.

Początkowe lata działalności teatru były naznaczone wymogiem wystawiania sztuk w języku niemieckim, co wynikało z naciskami  strony władz zaborczych. Warto wspomnieć, że w XVIII w. Polska utraciła niepodległość w wyniku zaborów dokonanych przemocą przez Rosję, Prusy i Austrię. Lwów trafił do zaboru austriackiego. Od 1871 r., po uzyskaniu przez Galicję autonomii, teatr zaczął funkcjonować wyłącznie z polskim zespołem. W 1872 r. wzbogacił on swoją ofertę o scenę opery i operetki, stając się jedynym takim miejscem w Galicji, z gościnnymi występami takich artystów jak Ferenc Liszt czy Niccolò Paganini.

W 1898 r., w obliczu dekapitalizacji i starzenia się gmachu Teatru Skarbkowskiego, podjęto decyzję o budowie nowego obiektu, który ostatecznie zastąpił stary gmach. Obecnie, w historycznym budynku mieści się ukraiński Teatr Dramatyczny im. Marii Zańkoweckiej.

Może cię rówież zaintersować