serwis

בפולין יוקם מרכז הדרכה לאנרגיה גרעינית למרכז ומזרח אירופה. המשא ומתן הפולני-אמריקאי הסופי על הקמת …

בשנת 2030, מספר הנוסעים שמובילה PKP Intercity צפוי להגיע ל-88 מיליון ועשוי לעלות על נתון …

אבדות פולניות במלחמה – הגרפיקה "גברת עם מניפה" מאוסף מוזיאון …

החל מה-30 בספטמבר 2023 תארח הספרייה הלאומית בוורשה את התערוכה …

הרקטורים של שלוש האוניברסיטאות המארגנות את הקונגרס הקופרניקאי העולמי: פרופסור אנדז'יי סוקאלה, רקטור אוניברסיטת ניקולאוס קופרניקוס (UMK) בטורון, פרופסור יאצק פופייל, רקטור האוניברסיטה היגילונית (UJ) בקרקוב, ופרופסור יז'י פשיבורובסקי, רקטור האוניברסיטה של וורמיה ומזורי (UWM) באולשטין, חתמו על מכתב כוונות להקמת מרכז בינלאומי ללימודים קופרניקאים. המרכז ישמש להמשך פיתוח המחקר הקופרניקאי ולהעמקת והרחבת הקשרים, לרבות יחסים בינלאומיים, אשר נוצרו הודות לקונגרס הקופרניקאי העולמי. החיים, העבודה והקבלה של הישגיו של ניקולאוס קופרניקוס ממשיכים לעורר השראה בחוקרים, דבר הבא לידי ביטוי בתוכנית האירועים הענפה שאורגנה בקרקוב, אולשטין וטורון במסגרת חגיגות 550 שנה להולדתו של האסטרונום הגדול. העבודות והדיונים שנערכו עד כה מראים שהמחקר הקופרניקאי לא מוצה ושהאסטרונום והישגיו ממשיכים להחיות את מוחותיהם של חוקרים מכל העולם. "אני מאוד מרוצה שמשהו מוחשי נשאר אחרי הקונגרס. ההסכם שאנחנו חותמים היום מבטיח יצירה של משהו שיחיה ויקדם את הרעיונות והערכים החשובים לנו", אמר פרופ' יז'י פשיבורובסקי, רקטור UWM באולשטין. רקטור האוניברסיטה היגילונית, פרופ' יאצק פופייל, הדגיש את החשיבות של שיתוף פעולה בין האוניברסיטאות כדי לחגוג את יום השנה העגול להולדתו של ניקולאוס קופרניקוס. "שבירת דפוס העבודה העצמאית לטובת שיתוף פעולה מביאה לרוב תוצאות טובות מאוד", אמר פרופ' פופייל והוסיף כי "הצלחתו של הקונגרס הקופרניקאי העולמי, שהייתה אפשרית רק עם מעורבותן של שלוש האוניברסיטאות שלנו והאקדמיה הפולנית למדעים, מראה שהמחקר המדעי של היום והפופולריזציה שלו צריכים להתקיים כיוזמה משותפת". אדריאן אנדז'יבסקי