serwis

ההשקעה של הבנק האירופי לשיקום ופיתוח (EBRD) בפולין הגיעה לשיא של 990 מיליון אירו ב-2022 …

המכון הכלכלי הפולני (PIE) מעריך כי בנוסף למעורבות הישירה בבנייה מחדש, היקף ההשקעה הפולנית הישירה …