serwis

בגולניוב נערך טקס לציון השקת הצינור הבלטי, פרויקט אנרגיה שיושם כחלק מהאסטרטגיה של הממשלה לגיוון …

"הרבעון השני של 2022 היה יוצא דופן בהיבט אחד. כתוצאה מהחסימה של נמלי אוקראינה, חלק …