Strona główna » Komisja Edukacji Narodowej

Komisja Edukacji Narodowej

przez Dignity News
14 października 1773 r. polski sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. Był  to pierwszy na świecie organ państwowy zajmujący się kompleksowo kwestią wychowania w skali ogólnopaństwowej. Corocznie dzień 14 października w Polsce jest obchodzony jako święto edukacji narodowej. 

W 1773 r. papież Klemens XIV dokonał rozwiązania zakonu jezuitów. Duchowni ci przez ponad 200 lat prowadzili w Polsce szkoły – kolegia, w których edukację odbierała większość młodej generacji szlacheckiej. W celu zapewnienia ciągłości edukacji polski sejm 14 października 1773 r. powołał do życia Komisję Edukacji  Narodowej, przeznaczając na jej działalność środki pochodzące z funduszy skasowanego zakonu jezuitów. Komisja bardzo szybko zaproponowała stworzenie kompleksowego i całkowicie nowatorskiego systemu edukacji opartego na trzech poziomach. Najniższy stanowiły szkoły parafialne, przeznaczone dla dzieci chłopskich i mieszczańskich, poziom wyżej znajdowały się państwowe szkoły średnie dla dzieci z rodzin szlacheckich, ale do nich mogła również trafić najzdolniejsza młodzież ze stanów niższych. Na samym szczycie znajdowały się z kolei dwa uniwersytety w Krakowie i Wilnie, które otrzymały również uprawnienia kontrolne do niższego szkolnictwa.

W celu ujednolicenia kształcenia Komisja Edukacji Narodowej przygotowała regulaminy szkolne, nowe programy nauczania i podręczniki. Z tego powodu  powołano do życia w 1775 r. Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, którego efektem pracy było przygotowanie ponad 30 podręczników. W wielu przypadkach okazały się one  pionierskimi pracami, które  wprowadzały  i tworzyły  polską terminologię, zwłaszcza w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych. Co ciekawe, wiele z powstałych wówczas nazw funkcjonuje do dzisiaj w języku polskim.

Działalność Komisji Edukacji Narodowej została ograniczona przez konfederację targowicką w 1793 r. i ostatecznie zakończona wraz z III rozbiorem Polski w 1795 r.

Może cię rówież zaintersować