Strona główna » Żydzi w powstaniu listopadowym (1830-1831)

Żydzi w powstaniu listopadowym (1830-1831)

przez Dignity News
W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. w zależnym od Cesarstwa Rosyjskiego Królestwie Polskim wybuchło powstanie. Było ono spowodowane łamaniem przez Rosjan konstytucji z 1815 r., represjami i uciskiem politycznym. W zrywie tym wzięli udział przedstawiciele społeczności żydowskiej.

W ciągu kilku pierwszych dni po wybuchu powstania w dzielnicy żydowskiej w Warszawie nasiliły się rabunki, zaczęły się również szerzyć pogłoski o zbliżającym się pogromie. Jednak Rada Administracyjna (organ władzy wykonawczej Królestwa Polskiego ) szybko zapanowała nad sytuacją, dzięki czemu część aktywnych członków społeczności żydowskiej opowiedziało się po stronie zrywu, dostrzegając w nim szansę wyemancypowania mniejszości żydowskiej. Grupa ta starała się  umożliwić  Żydom udział  w walkach zbrojnych.

11 grudnia 1830 r. ukazało się rozporządzenie niechętnego Żydom dyktatora powstania, generała Józefa Chłopickiego, które zabraniało im służyć w Gwardii Narodowej oraz w polskich oddziałach liniowych. Jednocześnie ciepło  przyjęto wnioski o stworzenie oddzielnych oddziałów izraelickich, jakie złożyli dyktatorowi Stanisław Hernisz i Józef Berkowicz, potomek znanego żydowskiego dowódcy walczącego w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej. Otwartym na kontakty z polskim społeczeństwem Żydom zależało jednak przede wszystkim na służbie wojskowej w ramach wspólnych formacji, dlatego też dążyli do odwołania dyskryminujących ich przepisów.

W wyniku podania, podpisanego m.in. przez osobistego przyjaciela J. Chłopickiego, znanego lekarza Józefa Wolfa, ostatecznie zezwolono Żydom na wstępowanie do Gwardii Narodowej. W tej formacji było ich 409. Musieli jednak spełnić rygorystyczne warunki (m.in. posiadać majątek minimum 60 tys. złotych). Żydzi służyli także w nowopowstałej jednostce, Gwardii Miejskiej Starozakonnej, wspomagającej gwardie miejskie w całym kraju, w formacjach pomocniczych i służbie sanitarnej, wspierali powstanie finansowo (ofiarnością odznaczał się zwłaszcza warszawski bankier, Aleksander Wertheim). Nie powiodły się natomiast próby stworzenia żydowskiego pułku ochotniczego.

Może cię rówież zaintersować