Strona główna » Wystawa poświęcona sztuce, dzieciństwu i wychowywaniu dzieci w warszawskiej Zachęcie

Wystawa poświęcona sztuce, dzieciństwu i wychowywaniu dzieci w warszawskiej Zachęcie

przez DignityNews.eu

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie zaprasza na międzynarodową multimedialną wystawę poświęconą sztuce, dzieciństwu i wychowywaniu dzieci. Wydarzeniu będzie towarzyszył bogaty program działań edukacyjnych, performansów, warsztatów i  spotkań artystów z dziećmi oraz międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce alternatywnych koncepcji edukacji artystycznej dzieci w XX i XXI wieku.

Tytuł ekspozycji – „Drugiej wiosny nie będzie” przywołuje słowa Franza Cižka, pioniera edukacji artystycznej z początku XX wieku. Odnoszą się one do okresu dzieciństwa i brzmią jak przestroga, ale też wezwanie do odpowiedzialności i działania. Wystawę można będzie oglądać od 31 marca do 18 czerwca.

W Zachęcie przywołane zostaną zarówno praktyki pionierów nowoczesnej pedagogiki (jak Janusz Korczak, Maria Montessori czy Célestin Freinet) i alternatywnej edukacji z początku i pierwszej połowy XX wieku (począwszy od modernistycznych koncepcji rozwijanych w Bauhausie), jak i współczesne odwołania do tych źródeł. Ich wspólnym mianownikiem jest wspieranie kreatywności dzieci poprzez interdyscyplinarność, naukę różnych umiejętności i doświadczanie rzeczywistości różnymi zmysłami. 

Organizatorzy zapowiadają prezentację przykładów praktyk artystycznych włączających dzieci jako pełnoprawnych i aktywnych uczestników procesu twórczego. Ważne miejsce zajmują działania z udziałem niedorosłych pochodzących z grup społecznych wykluczonych ze względu na przynależność etniczną, sytuację ekonomiczną czy niepełnosprawność. Wystawa pokaże w jaki sposób twórcze aktywności stają się dla nich narzędziem do odzyskiwania godności i własnego głosu. 

– Wystawa obejmuje także przykłady praktyk artystycznych, w których dzieci odkrywają przed dorosłymi alternatywne formy relacji społecznych. Pokazujemy, jak wspólne twórcze działania oparte na wzajemnej wymianie wiedzy, doświadczeń i pracy kolektywnej mogą uczyć społecznych zachowań i empatii – czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

Arkadiusz Słomczyński

 

Może cię rówież zaintersować