Strona główna » Program FEnIKS otwiera się dla samorządowych instytucji kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego

Program FEnIKS otwiera się dla samorządowych instytucji kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego

przez Dignity News
miejscowościach będą mogły skorzystać z unijnego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resort otworzył program dla 139 średnich miast, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze.

Samorządowe instytucje kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wziąć udział w kolejnym naborze wniosków unijnego Programu FEnIKS. Rozszerzenie katalogu potencjalnych beneficjentów umożliwi budowę nowoczesnej infrastruktury kultury, odpowiadającej na potrzeby mieszkańców.

– Chcemy zapewnić mieszkańcom średnich miast dobre warunki do korzystania z oferty kulturalnej oraz wzmocnić społeczności lokalne. Możliwość realizacji wspólnych sąsiedzkich działań, wymiany i czerpania z wiedzy, wzmacnia tożsamość. Zależy nam na eliminowaniu barier, takich jak wysokie koszty rozrywki czy ograniczony dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami – podkreśla Joanna Scheuring-Wielgus, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Średnie miasta, które znalazły się na liście, cechuje utrata funkcji społeczno-gospodarczych i administracyjnych. Charakteryzuje je odpływ ludności do dużych ośrodków (zwłaszcza wykształconej w wieku produkcyjnym), upadek tradycyjnych lokalnych przemysłów, starzejące się społeczeństwo, jak również zmieniający popyt na niektóre usługi oraz niedopasowanie popytu i podaży na rynku pracy.

Miasta te zmagają się z niezadowalającą dostępnością terytorialną, w tym niedostatecznymi połączeniami transportowymi z innymi miastami i z obszarem funkcjonalnym, zarówno w zakresie odpowiedniej jakości połączeń drogowych, kolejowych, jak i siatki połączeń w transporcie zbiorowym. W efekcie następuje osłabienie bazy ekonomiczno-finansowej tych samorządów, grożąc dalszym pogarszaniem się warunków życia oraz warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować