Strona główna » „Wędrujące obrazy” Małgorzaty Mirgi-Tas w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

„Wędrujące obrazy” Małgorzaty Mirgi-Tas w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

przez Dignity News
Od 2 grudnia 2022 r. do 5 marca 2023 r. w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury (MCK) w Krakowie potrwa wystawa „Wędrujące obrazy” Małgorzaty Mirgi-Tas, obecnie najważniejszej reprezentantki romskiej sztuki współczesnej.

Galeria MCK zaprezentuje szeroki wybór prac artystki z lat 2019–2022, w tym uznany przez międzynarodową publiczność cykl „Wyjście z Egiptu” i serię wielkoformatowych tkanin zatytułowaną „Herstorie”. Zaprezentuje także nowe dzieła, które skupione są między innymi wokół historii nowohuckich Romów i romskiej pamięci.

Pierwsza część wystawy, zatytułowana „Atlas” to prace różnych autorów – tych mniej i bardziej znanych – pochodzące z różnych kolekcji, wykonane w rozmaitych technikach, które ilustrują stereotypowy sposób postrzegania Romów.

W kolejnych salach będzie można zobaczyć dzieła Małgorzaty Mirgi-Tas, będące próbą odczarowania narzuconych wizerunków, a także formą osobistej i zbiorowej autoprezentacji. Zostały one podzielone na pięć grup „Newo Rom – newo drom” (Nowy człowiek/nowy Rom – nowa droga), „O fotografis” (Fotograf), „Siukar Manusia” (Dobrzy/wspaniali ludzie), „Olbrzymki” i „Wyjście z Egiptu”. Artystka podejmuje między innymi zagadnienia złożonej romskiej i polskiej tożsamości, dekolonizacji romskiego materialnego dziedzictwa kulturowego oraz Zagłady Romów.

Jak czytamy w informacji o wystawie, ważnym źródłem inspiracji dla Małgorzaty Mirgi-Tas są romskie kobiety, które bardzo często czyni bohaterkami swoich prac. To członkinie rodziny, najbliższe współpracowniczki, zaprzyjaźnione artystki i aktywistki – postacie zasłużone dla społeczności romskiej. Ten swoisty feminizm mniejszości ma na celu dekonstruowanie stereotypowego wizerunku romskich kobiet, utrwalonego przez wieki w kulturze wizualnej.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować