Strona główna » Polscy naukowcy opracowali urządzenie niszczące bakterie chorobotwórcze za pomocą plazmy

Polscy naukowcy opracowali urządzenie niszczące bakterie chorobotwórcze za pomocą plazmy

przez DignityNews.eu

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Wrocławskiej zbudowali urządzenie, którego celem jest niszczenie bakterii przy pomocy plazmy, a tym samym ochrona roślin uprawnych i ozdobnych przed chorobami. Zastosowany w urządzeniu system plazmowy może być wykorzystywany przez oczyszczalnie ścieków, przemysł farmaceutyczny i rolniczy. 

Przedmiotem wynalazku, objętego już ochroną patentową, jest sposób dezaktywacji antybiotyków z roztworów wodnych z zastosowaniem stałoprądowego wyładowania jarzeniowego, generowanego pod ciśnieniem atmosferycznym (direct current atmospheric pressure glow discharge, dc-APGD) w kontakcie z przepływającą cieczą w ciągłym układzie przepływowym. Ma to być odpowiedź na straty odnotowywane w sektorze rolniczym i ogrodniczym, wynikające z występowania bakterii chorobotwórczych na roślinach.

– Wynalazek umożliwia dezaktywację antybiotyków przed uwolnieniem ich do środowiska naturalnego i w efekcie ograniczenie rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki, m.in. wśród bakterii patogennych względem człowieka czy też zwierząt hodowlanych i użytkowych – mówi dr Agata Motyka-Pomagruk z Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego  i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

– Generując wyładowania pod ciśnieniem atmosferycznym, uzyskujemy zimną plazmę atmosferyczną, a dzięki niej m.in. reaktywne, czyli zdolne do brania udziału w reakcjach chemicznych, formy tlenu i azotu, rodniki i promieniowanie UV, które są w stanie unieszkodliwić antybiotyki. Najpierw rozkładają je na prostsze związki, potem następuje ich degradacja. Ostatecznie przechodzą w formę dwutlenku węgla i wody – dodaje dr hab. inż. Piotr Jamróz z Politechniki Wrocławskiej.

Plazma jako zjonizowany gaz wykazuje unikatowe właściwości. Uzyskany przez badaczy „aktywny roztwór post-plazmowy” może być aplikowany na rośliny w formie oprysków, zamgławiania lub irygacji.

Arkadiusz Słomczyński

 

.

Może cię rówież zaintersować