Strona główna » Pięć książek w finale konkursu o Nagrodę im. Prof. T. Kotarbińskiego

Pięć książek w finale konkursu o Nagrodę im. Prof. T. Kotarbińskiego

przez DignityNews.eu

Kapituła Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego wybrała pięć książek, które konkurować będą o tytuł najlepszego dzieła humanistycznego wydanego w Polsce w 2020 roku. Każdego roku jury wskazuje pięć najlepszych prac z obszarów filozofii, historii, psychologii, literaturoznawstwa czy filozofii prawa –  czytamy w Forum Akademickim.

To już VII edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Do rywalizacji zgłoszono 70 dzieł wydanych w roku 2020. To niemal rekord w historii ogólnopolskiej nagrody przyznawanej przez łódzką uczelnię.

W finale znalazły się książki: Stefana Konstańczaka „Etyka niezależna w Polsce”, wydana przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego (zgłoszona do konkursu przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego),

Doroty Korwin-Piotrowskiej „Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie”, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Krzysztofa Stachewicza „Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki”. T. 1., „Filozofia doświadczenia mistycznego”, T. 2. „Człowiek wobec doświadczenia mistycznego”, wydana przez Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Zbigniewa Szmyta „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej”, wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

praca zbiorowa pod redakcją Danuty Ulickiej „Wiek teorii. 100 lat literaturoznawstwa polskiego”, wydana przez Wydawnictwo Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

– Prace napływające na konkurs przynależą do rozmaitych dyscyplin. Wiążą się ze stosowaniem rozmaitych narzędzi badawczych i różniących się metodologii. Stoją też za nimi, jak sądzić można, rozmaite wizje świata i człowieka. Ta zróżnicowana kolekcja rozpraw składa się na bogaty obraz polskiej humanistyki – podkreśla prof. Ryszard Kleszcz, członek kapituły nagrody.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować