Strona główna » Małe i średnie firmy z Ukrainy przenoszą się nad Wisłę

Małe i średnie firmy z Ukrainy przenoszą się nad Wisłę

przez DignityNews.eu
W związku z napaścią rosyjską na Ukrainę, Polska ze względu na swoje położenie geograficzne i bliskość kulturową, stała się dla ukraińskich przedsiębiorstw naturalnym logistycznym i organizacyjnym hubem oraz miejscem ich relokacji – uważają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Spółki, w których jednym z udziałowców jest ukraińska firma lub osoba fizyczna posiadająca ukraińskie obywatelstwo stanowią 23 proc. działających w Polsce firm z kapitałem zagranicznym – informuje PIE. 

Pod koniec stycznia 2022 r. w naszym kraju działało 21,8 tys. ukraińskich podmiotów, czyli ponad 2,5 razy więcej niż niemieckich i 5 razy więcej niż holenderskich. 38 proc. ukraińskich firm było zarejestrowanych w województwie mazowieckim, z czego większość w Warszawie. 

Najwięcej podmiotów ukraińskich działa w sektorach budownictwa (23 proc.) i handlu (22 proc.), Transportem zajmuje się 14 proc. podmiotów, a działalnością w zakresie usług administrowania i usług wspierających 13 proc., z których większość to agencje pracy tymczasowej i firmy świadczące usługi sprzątające.

Z kolei Gremi Personal, powołując się na oficjalne dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informuje, że Ukraińcy są obecnie największą grupą osób z zagranicy, prowadzących w Polsce działalność gospodarczą. Stanowią oni 25 proc. ogółu cudzoziemców pracujących na własny rachunek. 

Atak Rosji na Ukrainę dotknął całą ukraińska gospodarkę, w tym szczególnie małe i średnie firmy. W obliczu wojny Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAiH) zorganizowała wsparcie dla firm z Ukrainy i udostępniła im przestrzeń biurową.

Od początku marca, małe i średnie podmioty z Ukrainy mogą prowadzić swoja działalność z terytorium Polski. Ukraińskie firmy mogą już korzystać z przestrzeni biurowej Coworking Ukraina w kamienicy przy ul. Bagatela 12 w Warszawie. Program zaplanowano na trzy miesiące z możliwością przedłużenia, w zależności od sytuacji.

Rozumiemy jak ważne jest utrzymanie ciągłości pracy ukraińskich firm pomimo trwającego konfliktu zbrojnego. Pozwoli to na odbudowę gospodarki naszych sąsiadów po kryzysie. Dlatego w trybie pilnym uruchomiliśmy przestrzeń, która umożliwi im komfortowe funkcjonowanie w Polsce. Jako PAIH wesprzemy ukraińskie firmy, które zwrócą się do nas z prośbą o pomoc – powiedział Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Adrian Andrzejewski zlec.

Może cię rówież zaintersować