Strona główna » Kongres Niepodległa

Kongres Niepodległa

przez Dignity News
W dniach 11-12 stycznia 2023 r. w Centrum Konferencyjnym Legii Warszawa odbywa się Kongres Niepodległa podsumowujący sześcioletnie obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy państwowości przez Polskę. 

Jak informuje Narodowe Centrum Kultury, Kongres Niepodległa będzie okazją do wymiany doświadczeń wynikających z realizacji projektów w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” i wyciągnięcia wniosków na przyszłość oraz dyskusji o potrzebach i pomysłach na nowoczesną i odpowiadającą na zapotrzebowanie społeczne, ofertę kulturalno-edukacyjną dla mieszkańców Polski. Pozwoli również na skonfrontowanie różnych wizji i propozycji dotyczących promocji Polski i polskiej kultury za granicą.

W wydarzeniach kongresowych wezmą udział osoby odpowiedzialne za kreowanie polityki kulturalnej, a także specjaliści i praktycy zajmujące się na co dzień realizacją projektów i wydarzeń włączających Polaków we wspólne świętowanie. Inauguracyjne wystąpienia wygłoszą: prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dr Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełnomocnik rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości.

W trakcie wydarzenia odbędą się trzy sesje plenarne i czternaście dyskusji panelowych w ramach czterech ścieżek tematycznych: Dziedzictwo i jego rola w budowaniu pamięci historycznej; Nowoczesna edukacja do uczestnictwa w kulturze; Współpraca międzyinstytucjonalna i międzysektorowa na rzecz kultury i dziedzictwa; Budowa i promocja wizerunku Polski za granicą.

Wśród uczestników debat nie zabraknie osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki kulturalnej, a także specjalistów i praktyków na co dzień zajmujących się realizacją projektów i wydarzeń włączających Polaków we wspólne świętowanie. Do udziału w dyskusji zaproszono też przedstawicieli władz, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, naukowców, mecenasów kultury oraz media.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować