Strona główna » Bunt Brygady Antoniego Madalińskiego – zapomniane preludium powstania kościuszkowskiego 

Bunt Brygady Antoniego Madalińskiego – zapomniane preludium powstania kościuszkowskiego 

przez DignityNews.eu

Powszechnie  za początek powstania kościuszkowskiego przyjmuje się przysięgę złożoną przez Tadeusza Kościuszkę na krakowskim rynku 24 marca 1794 r. Jednak jego wybuch przyspieszył przede wszystkim  bunt I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej dowodzonej przez Antoniego Madalińskiego. 

Przegrana Polski w wojnie z Rosją w obronie Konstytucji 3 Maja doprowadziła do II rozbioru kraju dokonanego przez Rosję i Prusy w 1793 r. W tym samym czasie rozpoczęły się przygotowania do zbrojnego powstania skierowanego przeciw państwom zaborczym. Na czele insurekcji miał stanąć bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych i niedawnych walk z Rosją gen. Tadeusz Kościuszko

W 1793 r. podjął on próby nakłonienia władz republiki francuskiej do wspólnego z Polską wystąpienia zbrojnego przeciwko Austrii i Prusom. Niestety nie znalazł we Francji aprobaty dla tych planów. Jednocześnie po dokonanym rozbiorze władze zaborcze podjęły decyzję o znaczącej redukcji polskiego wojska.  Została ona zakomunikowana władzom polskim przez nowego rosyjskiego ambasadora w Polsce Otto Igelströma. Zgodnie z rosyjskimi postanowieniami łączna liczebność wojska  miała się zmniejszyć z około 36 tys. do 17 –18 tys. Zwolnionych żołnierzy planowano jednocześnie wcielić do armii rosyjskiej i pruskiej. Władze polskie przystały na to żądanie, aprobując je 24 lutego 1794 r. 

Wprowadzenie w życie tej decyzji miałoby bardzo negatywny wpływ na przygotowywane powstanie zbrojne. Jedną z osób zaangażowanych w prace konspiracyjne był Antoni Madaliński, który dowodził I Wielkopolską Brygadą Kawalerii Narodowej. Stacjonowała ona w rejonie Ostrołęki. Nie chcąc dopuścić do zredukowania sił dowodzonej przez niego jednostki w nocy z 12 na 13 marca 1794 r. Madaliński rozpoczął marsz podległych sobie oddziałów przez północne Mazowsze, po drodze niszcząc pojedyncze posterunki wojsk pruskich. Jego wystąpienie przyspieszyło decyzję o wybuchu powstania. Madaliński dołączył do głównych sił Tadeusza Kościuszki dosłownie w przeddzień zwycięskiej bitwy z wojskami rosyjskimi pod Racławicami.

 

 

Może cię rówież zaintersować