Strona główna » Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko

przez Dignity News
19 października, corocznie od 2018 r. w Polsce obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Właśnie 19 października 1984 r. funkcjonariusze komunistycznej tajnej policji – Służby Bezpieczeństwa uprowadzili księdza Jerzego Popiełuszkę, którego później okrutnie torturowali i zamordowali.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. w Okopach k. Suchowoli na Podlasiu. Po zdaniu matury w 1965 r. wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Rok później powołano go do odbycia służby wojskowej, w trakcie której był represjonowany za noszenie medalika i organizowanie modlitw dla żołnierzy.

Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 28 maja 1972 r. z rąk prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Pierwszą Mszę Świętą odprawił w rodzinnej parafii w Suchowoli, gdzie chodził do liceum. Następnie trafił jako wikary do podwarszawskich Ząbek , a później do Anina i w 1987 r. na warszawski Żoliborz  do parafii Dzieciątka Jezus.  W maju 1980 r. ks. Jerzy Popiełuszko został rezydentem w parafii pw. św. Stanisława Kostki, również na Żoliborzu.

W latach 1980-1981, czyli okresie kiedy przymuszeni do tego komuniści zezwolili na działalność „Solidarności”, kościół św. Stanisława Kostki stał się ważnym  miejscem spotkań robotników.

Ten czas zakończył się 13 grudnia 1981 r., kiedy został wprowadzony w Polsce stan wojenny.

Popiełuszko wówczas w swoich kazaniach pełnych pasji, miłości do Boga i Ojczyzny  podtrzymywał na duchu terroryzowane przez władze społeczeństwo oraz udzielał represjonowanym pomocy.  Niestety, we  wrześniu 1983 r. prokuratura wszczęła przeciwko niemu śledztwo, co spowodowało , że był aż trzynaście razy przesłuchiwany i jeden raz aresztowany. Ponadto prowadzono przeciwko niemu zmasowaną kampanię medialną, w tym szczególnie rzecznik rządu Jerzy Urban, wspominający o „seansach nienawiści”, jakimi według niego miały być msze Popiełuszki za Ojczyznę.

19 października 1984 r. po mszy w Bydgoszczy, w drodze do Warszawy, kapłan  został uprowadzony przez trzech funkcjonariuszy SB (Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala, Waldemar Chmielewski). Około 10 dni później z zalewu we Włocławku wyłowiono ciało księdza, które było okaleczone do tego stopnia, że ledwie udało się je rozpoznać. W dniu 3 listopada 1984 r. odbył się jego uroczysty pogrzeb.

Sterowany przez komunistów proces, na którym osądzono sprawców morderstwa toczył się na przełomie 1984/1985 r. i był również paradoksalnie okazją dla komunistów do atakowania ks. Popiełuszki. Zakończył się wyrokami skazującymi. G. Piotrowski i Adam Pietruszka (nie biorący bezpośrednie udziału w porwaniu) dostali po 25 lat pozbawienia wolności, L. Pękala – 15, a W. Chmielewski – 14 lat. Natomiast nigdy nie udało się jednak skazać prawdziwych mocodawców mordu.

6 czerwca 2010 r. ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany.

Może cię rówież zaintersować