Strona główna » Zniszczenie przez Niemców pomnika Fryderyka Chopina

Zniszczenie przez Niemców pomnika Fryderyka Chopina

przez Dignity News
W listopadzie 1926 r. w Parku Łazienkowskim w Warszawie został uroczyście odsłonięty pomnik wybitnego polskiego pianisty i kompozytora Fryderyka Chopina. Niespełna 15 lat później został zniszczony przez Niemców.

Fryderyk Chopin (1810-1849) był najwybitniejszym polskim kompozytorem i pianistą, powszechnie cenionym do dnia dzisiejszego na całym świecie.

W latach 70-tych XIX wieku Warszawskie Towarzystwo Muzyczne postanowiło upamiętnić wybitnego kompozytora. Pomysł ten przez lata nie znalazł akceptacji władz Rosji. Dopiero w 1901 r. car Mikołaj II wydał zgodę na postawienie pomnika. Kilka lat później w konkursie na monument został wybrany projekt autorstwa Wacława Szymanowskiego. Nie zrealizowano go  jednak  z uwagi na celową opieszałość władz rosyjskich. Kolejna przeszkodą okazał się  wybuch I wojny światowej w 1914 r.

Po zakończeniu działań wojennych i odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. wznowiono pracę nad pomnikiem. Jako lokalizację wybrano Park Łazienkowski w Warszawie obok budynku pałacu – Belwederu. Pomnik został uroczyście odsłonięty 14 listopada 1926 r. przez prezydenta Ignacego Mościckiego z udziałem przedstawicieli z wielu państw i tłumu Polaków. Monument umieszczony na cokole przedstawia postać  polskiego kompozytora siedzącego pod stylizowaną wierzbą. Został  odlany z brązu w jednej z francuskich pracowni.  W okresie międzywojennym pomnik szybko stał się jednym z symboli stolicy Polski.

Po zajęciu państwa polskiego  przez Niemców  w 1939 r., okupanci przystąpili do działań zmierzających do wyniszczenia narodu polskiego. Z jednej strony rozpoczęto już w 1939 r. fizyczną eksterminację polskich elit, a z drugiej okupanci niemieccy  wdrożyli plan  rabunku i niszczenia polskich dóbr kultury.  Ofiarą tego ostatniego działania stał się pomnik Fryderyka Chopina, znajdujący się w  niemieckiej części okupowanej Warszawy. 31 maja 1940 r. został wysadzony w powietrze, a zniszczony odlew  pocięto na kawałki i przetopiono . Niemcy wcześniej nie oszczędzili również drewnianego modelu monumentu znajdującego się w zbiorach muzealnych.

Po wojnie pomnik został zrekonstruowany i ponownie odsłonięty w 1958 r.

Może cię rówież zaintersować