Strona główna » Zmiany w Kodeksie pracy. Nowe urlopy i uprawnienia dla rodziców

Zmiany w Kodeksie pracy. Nowe urlopy i uprawnienia dla rodziców

przez Dignity News
Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy, dotyczący m.in. równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów. Zmiany służą polskim rodzinom i rynkowi pracy – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas konferencji prasowej w Kancelarii Premiera. Dodała, że mają one dawać możliwość elastycznego czasu pracy, co ułatwi godzenie ról zawodowych i rodzinnych.

Nowelizowane przepisy realizują dwie dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz tzw. dyrektywy rodzicielskiej. Jednym z celów wprowadzanych zmian jest zachęcenie do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi między kobietami i mężczyznami.

Zdaniem rządu proponowane zmiany mają zapewnić rodzicom małych dzieci większą stabilizację zawodową. Nowe rozwiązania przewidują m.in. zmiany w urlopach rodzicielskich, w urlopach ojcowskich, wprowadzenie tzw. bezpłatnego urlopu opiekuńczego oraz większej elastyczności w organizacji pracy.

Urlop rodzicielski będzie dłuższy. Dziś to 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy z rodziców będzie miał również gwarancje 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica. Inna zmiana to zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego.

Nowością będzie też urlop opiekuńczy. To pięć dni w roku kalendarzowym bezpłatnego urlopu udzielanego na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, albo innemu członkowi rodziny.

Przy okazji wdrażania dyrektyw rząd zajął się również zmianą przepisów dotyczących umów na czas określony, które nie są zgodne z prawem UE. Po zmianach wypowiedzenie umowy na czas określony będzie musiało zawierać uzasadnienie i będzie podlegało konsultacji związkowej. Pracownik, któremu wypowiedziano umowę o pracę na czas określony będzie mógł ubiegać się o przywrócenie do pracy.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować