Strona główna » Wzrost niechęci do Rosjan. Najbardziej lubimy Amerykanów

Wzrost niechęci do Rosjan. Najbardziej lubimy Amerykanów

przez DignityNews.eu

Z sondażu CBOS-u z lutego 2023 r. wynika, że stosunek Polaków do Rosjan, Białorusinów, Węgrów i Niemców znacznie się pogorszył od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Polacy najbardziej lubią Amerykanów, Włochów, Anglików, Słowaków, Czechów i Ukraińców. Do Rosjan niechęć deklaruje ogromna większość badanych (82 proc.), a sympatię bardzo niewielu (6 proc.).

Jak czytamy w komunikacie CBOS w stosunku do sondażu zrealizowanego w styczniu 2022 roku, jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę, radykalnie pogorszyło się nastawienie Polaków do Rosjan. W ciągu ostatniego roku odsetek deklarujących wobec nich niechęć wzrósł z 38 proc. do 82 proc., a udział mających pozytywne nastawienie spadł z 29 proc. do 6 proc. 

W tegorocznym badaniu CBOS zapytał o stosunek do dwudziestu narodów i grup etnicznych. 

Ranking najbardziej lubianych narodów otwierają Amerykanie, do których sympatię zadeklarowało 68 proc. badanych, a niechęć – 6 proc. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Włosi (61 proc. sympatii, 8 proc. – niechęci) oraz Anglicy (60 proc. sympatii, 11 proc. – niechęci), Słowacy (54 proc. sympatii, 11 proc. niechęci), Czesi (również 54 proc. sympatii, 13 proc. niechęci) oraz Ukraińcy (51 proc. sympatii, 17 proc. – niechęci).

Kolejne pozycje zajęli: Szwedzi – 48 proc. sympatii, 12 proc. – niechęci; Litwini – odpowiednio 47 proc. i 16 proc.; Finowie – 45 proc. i 12 proc.; Francuzi – 44 proc. i 23 proc., Estończycy – 38 proc. i 13 proc.; Węgrzy – 36 proc. i 27 proc. oraz Niemcy – 33 proc. i 40 proc.

Sympatię wobec Żydów wyraziło 32 proc., niechęć – 29 proc.; sympatię wobec Turków – 27 proc., niechęć – 36 proc.; sympatię wobec Chińczyków – 24 proc., niechęć – 36 proc.

Ranking zamykają: Białorusini – 19 proc. sympatii, 51 proc. – niechęci; Romowie (Cyganie) – 16 proc. sympatii, 50 proc. – niechęci; Arabowie – 15 proc. sympatii, 59 proc. – niechęci oraz – na ostatnim miejscu – Rosjanie – 6 proc. sympatii, 82 proc. – niechęci.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować