Strona główna » Wystawa online „Ballady i romanse Adama Mickiewicza. 200 lat w kulturze”

Wystawa online „Ballady i romanse Adama Mickiewicza. 200 lat w kulturze”

przez Dignity News
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza do obejrzenia online wystawy „Ballady i romanse Adama Mickiewicza. 200 lat w kulturze”, poświęconej dwusetnej rocznicy pierwszego wydania tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza.

Wystawa została zrealizowana w ramach projektu „Ballady i romanse słowem i obrazem malowane” dofinansowanego z rządowego programu „Ballady i romanse” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Rok 2022 został ustanowiony Rokiem Polskiego Romantyzmu. Wystawa poświęcona była 200-rocznicy pierwszego wydania tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza, który wyznacza początek polskiego romantyzmu. Jej celem było ukazanie znaczenia manifestu romantyków w szerokim kontekście kulturowym, przypomnienie walorów literackich i ideowych poszczególnych ballad i romansów z jubileuszowego zbioru.

Ekspozycja obejmowała publikacje dotyczące życia i twórczości wielkiego polskiego poety,
a także te, które omawiały funkcjonowanie ballad i romansów w kulturze polskiej i obcej na przestrzeni 200 lat. Prezentowała książki z zakresu krytyki literackiej, translatoryki, omówienia poszczególnych utworów w literaturze, sztuce, filmie i teatrze, a także prace nimi inspirowane. Wystawę uzupełniał bogaty materiał ikonograficzny, a także ilustracje autorstwa najwybitniejszych malarzy i grafików.

Wystawie towarzyszyły prace uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi wykonane w ramach „Konkursu plastycznego na ilustrację dowolnej ballady
Adama Mickiewicza”.

Wystawa prezentowana była w łódzkiej Bibliotece od 24 października do 16 listopada 2022 roku, teraz można ją zobaczyć w sieci pod adresem:
http://www2.wbp.lodz.pl/pliki/wystawy/2022-ballady/wystawa.php

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować