Strona główna » Wystawa „Armia generała Andersa”

Wystawa „Armia generała Andersa”

przez Dignity News
Do 12 stycznia Muzeum Łazienki Królewskie zaprasza do oglądania wystawy, przybliżającej historię Armii Andersa oraz jej szlak bojowy. Autorem ekspozycji, prezentowanej w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich w Warszawie, jest prof. Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie.

To ostatnia ekspozycja, którą prof. Wawer zrealizował według swojego pomysłu, a której nie zdążył już otworzyć. Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie zmarł pod długiej i ciężkiej chorobie 12 grudnia 2022 r.

Wystawa przybliża historię powstania Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Zawiera wiele archiwalnych zdjęć, również z prywatnych zbiorów prof. Wawra. Projekt sfinansowany został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r. sprawił, że ZSRR wszedł do koalicji antyfaszystowskiej. Umożliwiło to Polskiemu Rządowi na Emigracji podpisanie w Londynie układu Sikorski-Majski (30 lipca 1941 r.), dzięki któremu na terenie ZSRR miała powstać Armia Polska. Na jej czele stanąć miał więziony wówczas przez NKWD w Moskwie polski generał, Władysław Anders.

Do nowo tworzonej Armii Andersa z głębi ZSRR przybywały tysiące Polaków. Była to dla nich jedyna szansa na uratowanie się od śmierci w sowieckich łagrach. Wielu zmarło z wycieńczenia w drodze do armii, inni już na szlaku jej przemarszu zarówno w Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan), jak i w Persji (Iranie) oraz na Bliskim Wschodzie (Irak, Palestyna).

Dzięki Armii Andersa cywile – w tym tysiące dzieci – byli w stanie rozpocząć nowe życie w wolnym świecie. Żołnierze mogli zaś walczyć o wolną Polskę. Po II wojnie światowej nie mogli jednak wrócić do kraju, który od 1945 r. był kontrolowany przez ZSRR.

Dla Polaków, którzy szli z armią Andersa, był to początek emigracyjnej tułaczki. Większość z nich osiedliła się w Wielkiej Brytanii, gdzie do 1989 r. istniał urząd Prezydenta oraz Rząd RP na uchodźstwie.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować