Strona główna » Wykorzystamy 100 procent unijnego wsparcia z lat 2014-2020 na budowę dróg

Wykorzystamy 100 procent unijnego wsparcia z lat 2014-2020 na budowę dróg

przez DignityNews.eu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Jak zapowiada wykorzysta wszystkie środki, które ma do dyspozycji w tej perspektywie.

W ramach Programu GDDKiA zakontraktowała już 95 proc. alokacji w podpisanych umowach o dofinansowanie dla 80 projektów drogowych. Ostatnie projekty są na etapie oceny. Rozliczono już ponad 91 proc. dostępnych środków unijnych. W ramach refundacji poniesionych wydatków na budowę dróg do Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęło już ponad 40,2 mld zł.

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) został zatwierdzony przez Komisję Europejską 6 października 2022 roku. Podobnie jak jego poprzednik (POIiŚ) jest największym programem w całej Unii Europejskiej – zarówno pod względem alokacji, jak i liczby priorytetów rozwojowych.

Inwestycje drogowe prowadzone przez GDDKiA finansowane są na bieżąco ze środków Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z puli Funduszy Europejskich, poniesione wydatki (po zweryfikowaniu przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych) są refundowane do KFD.

2023 rok jest ostatnim, w którym rozliczać można projekty w ramach POIiŚ. Te inwestycje drogowe, których proces realizacji nie zakończy się w bieżącym roku, będą miały status projektów fazowanych. Jest to zupełnie naturalny proces, wynikający z cyklu prac nad daną inwestycją i nie mający wpływu na jej realizację. Jego celem jest pełne wykorzystanie alokacji w perspektywie 2014-2020 i elastyczne przejście do perspektywy 2021-2027.

Projekty fazowane, do końca bieżącego roku finansowane będą z POIiŚ, a od stycznia 2024 r. zostaną zadeklarowane w ramach perspektywy 2021-2027, po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach FEnIKS.

Adrian Andrzejewski

 

Może cię rówież zaintersować