Strona główna » Wybuch II wojny światowej

Wybuch II wojny światowej

przez Dignity News
Agresja Niemiec na Polskę 1 września 1939 r. zapoczątkowała druga wojnę światową – najkrwawszy  konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. Działania wojenne zakończyły się w Europie 8 maja 1945 r.,  a na Dalekim Wschodzie 2 września 1945 r.

Niemcy po dojściu do władzy Adolfa Hitlera w 1933 r. zaczęły stopniowo  łamać postanowienia traktatu wersalskiego z 1919 r. nakładającego na nich szereg ograniczeń, zwłaszcza w zakresie sił zbrojnych. Brak faktycznej reakcji przywódców państw europejskich na te działania utwierdził Hitlera w przekonaniu, że metodą faktów dokonanych uda mu się zmienić narzucony po I wojnie światowej układ sił. Efektem tego była remilitaryzacja Nadrenii, anschluss Austrii, czy też doprowadzenie do  zajęcia Czechosłowacji.

Kolejnym państwem, do którego swoje roszczenia wysunęły Niemcy stała się Polska, jednak ta będąc pewna gwarancji bezpieczeństwa udzielonego jej przez Francję i Wielką Brytanię zdecydowanie odmówiła spełnienia żądań formułowanych przez Hitlera. Sytuacja geopolityczna państwa polskiego była trudna, ponieważ od marca 1939 r. praktycznie z trzech stron graniczyła z III Rzeszą Niemiecką. Diametralnie się jednak pogorszyła po podpisaniu w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. układu o nieagresji zawartego pomiędzy Niemcami a Rosją Sowiecką, powszechnie nazywanego paktem Ribbentrop-Mołotow. W tajnym protokole dołączonym do niego obydwa totalitarne państwa uzgodniły między sobą przyszły podział Europy Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim Polski.

Do wdrożenia realizacji tych planów doszło niespełna dziesięć dni później, ponieważ 1 września 1939 r. Niemcy zaatakowały Polskę. Za początek wojny uważa się ostrzał polskiej placówki na Westerplatte w Gdańsku przez niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein”, który rozpoczął się o godz. 4.45. Armia polska pomimo bohaterskiego oporu stawianego liczniejszym siłom niemieckim i nieudzieleniu pomocy, pomimo sojuszniczych zobowiązań, przez Francję i Wielką Brytanię musiała się cofać. Sytuacja stała się beznadziejna po wkroczeniu w granicę Polski armii sowieckiej 17 września 1939 r.

Może cię rówież zaintersować