Strona główna » Wniosek o wpisanie centrum Gdyni na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO złożony

Wniosek o wpisanie centrum Gdyni na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO złożony

przez DignityNews.eu

Wczesnomodernistyczne centrum Gdyni zostało oficjalnie zgłoszone jako polski kandydat do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wniosek o wpis przygotowany przez Urząd Miasta Gdyni i zarekomendowany przez Komitet do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków Jarosław Sellin. 

Dokumentacja została przekazana na ręce dyrektora Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu. W uzasadnieniu podkreślono, że centrum Gdyni ukazuje znaczącą wymianę wartości kulturowych i społecznych oraz przełom w dziedzinie rozwoju architektury i urbanistyki, jaki zachodził w latach 20. i 30. XX wieku, kiedy rodziła się zupełnie nowa koncepcja „budynku, który jest tak inny od tych, jakie go poprzedzały, że nowa architektura staje się faktem, a nie możliwością”. 

Architektura centrum Gdyni ukazuje w sposób reprezentatywny wielość wątków formalnych wczesnego modernizmu w odróżnieniu do innych zespołów modernistycznych powstałych zarówno przed, jak i po II wojnie światowej – czytamy w serwisie resortu kultury i dziedzictwa narodowego.

Centrum Gdyni zachowuje do dziś wysoki stopień integralności atrybutów świadczących o nienaruszalności dziedzictwa kulturowego. Obejmuje wszystkie główne elementy spójnego przestrzennie i wyrazistego w swym układzie wczesnomodernistycznego założenia z lat 1926-1939, które pozostają wysoce czytelne i dobrze chronione.

Każdego roku państwa-strony konwencji światowego dziedzictwa mogą zgłosić jedną kandydaturę do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pierwszym krokiem jest zweryfikowanie zgłoszenia pod kątem kompletności. Jeśli zostanie ono pozytywnie rozpatrzone następuje proces oceny merytorycznej, który trwa co najmniej 1,5 roku. Następnie wniosek jest omawiany na sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, podczas której podejmowana jest wiążąca decyzja.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować