Strona główna » W Łodzi odbędzie się 12. Doroczne Forum Doradcze Szlaków Kulturowych Rady Europy

W Łodzi odbędzie się 12. Doroczne Forum Doradcze Szlaków Kulturowych Rady Europy

przez Dignity News
Od 20 do 22 września 2023 r. Łódź będzie gościła uczestników 12. Dorocznego Forum Doradczego Szlaków Kulturowych Rady Europy, które jest najważniejszym i najbardziej znaczącym wydarzeniem programu „Szlaki Kulturowe Rady Europy”.

Temat Forum brzmi: „Szlaki Kulturowe: społeczny i kreatywny wymiar dziedzictwa kulturowego w kontekście post-industrialnym” , a wydarzenie zgromadzi ponad 300 uczestników i będzie okazją do spotkania i wymiany doświadczeń przedstawicieli szlaków kulturowych z niemal wszystkich państw europejskich.

Do udziału w dialogu wysokiego szczebla w ramach Forum minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński zaprosił przedstawicieli Rady Europy, a także ministrów kultury państw Europy Środkowo-Wschodniej. Debata będzie poświęcona tematowi budowania tożsamości państw europejskich na fundamencie wolności i solidarności – informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które podkreśla, że wybór Łodzi na miejsce tegorocznego Forum odwołuje się do znaczenia procesów rewitalizacji dla rozwoju społecznego.

Dziedzictwo poprzemysłowe jest świadectwem nie tylko zmian technologicznych, ale i procesów społecznych, jakie dokonywały się w przeszłości. Przypomina o tym, jaki był ich wpływ na życie różnych grup społecznych. Nie ulega żadnej wątpliwości, że dziedzictwo to miało silny wpływ na kształtowanie się kulturowej tożsamości Europy.

Program „Szlaki Kulturowe Rady Europy” został uruchomiony w 1987 r., by uświadomić, jak dziedzictwo różnych krajów Europy składa się na jej wspólne dziedzictwo kulturowe. Najstarszym powołanym wtedy szlakiem, jest szlak pielgrzymkowy do Santiago de Compostela.

Przez 36 lat inicjatywa ta nieustanie rozwijała się i obecnie istnieje 47 szlaków kulturowych, które mogą poszczycić się certyfikatem „Szlak Kulturowy Rady Europy”. Certyfikat jest przyznawany raz w roku ustanowionym prawnie sieciom działającym na rzecz promowania tematyki europejskiej i realizującym działania w co najmniej trzech państwach członkowskich Rady Europy.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować