Strona główna » Uruchomiono portal „Dziedzictwo za granicą. Baza poloników”

Uruchomiono portal „Dziedzictwo za granicą. Baza poloników”

przez DignityNews.eu

Ruszyło nowoczesne narzędzie do szybkiego i skutecznego uzyskania informacji dotyczących polskiej spuścizny kulturowej poza granicami Polski. Portal Instytutu POLONIKA „Dziedzictwo za granicą. Baza poloników” zawiera ponad 43 tys. wpisów dotyczących obiektów zlokalizowanych w 58 państwach, w tym ilustrowane i opisane materialne ślady polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą oraz dokumentacja cmentarzy cywilnych i wojennych, a także karty nagrobków wraz z informacjami o pochowanych osobach.

Oprócz możliwości ewidencjonowania i upowszechniania wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym, udostępniona została również dokumentacja o polonikach, stanowiąca źródło wiedzy zarówno dla naukowców i pasjonatów historii, jak i osób zgłębiających rodzinne genealogie.

Baza znajduje się pod adresem: https://baza.polonika.pl/ i składa się z trzech katalogów. Pierwszy z nich obejmuje dokumentację nagrobków i polskich cmentarzy poza granicami kraju, będącą efektem prac realizowanych od lat 90. XX wieku. Drugi to Polonika, czyli bogato ilustrowane i opisane materialne ślady dziedzictwa kulturowego za granicą o charakterze popularnonaukowym, oparte o informacje z pogranicza historii, sztuki i kultury. Wreszcie trzeci to cmentarze wojenne za granicą. Jest to katalog prowadzony przez Departament Dziedzictwa Kulturowego i Miejsc Pamięci w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który został opracowany na podstawie materiałów zebranych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Znajdują się w nim informacje dotyczące historii czy lokalizacji wojennych nekropolii. Dodatkowym elementem katalogu jest spis osób pochowanych na cmentarzach.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA jest wyspecjalizowaną państwową instytucją kultury, która skupia swoje działania wokół trzech obszarów: badania, ochrona oraz popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować