Strona główna » „Uniwersytet a wojna”

„Uniwersytet a wojna”

przez Dignity News
„Starcie wartości? Aksjologiczne aspekty wojny” to tytuł pierwszej debaty Areopagu Uniwersytetów, w nowym cyklu zatytułowanym „Uniwersytet a wojna”, który jest poświęcony agresji Rosji na Ukrainę z konsekwencjami prawnymi, społecznymi i gospodarczymi dla Polski i świata.

Pierwsze spotkanie ekspertów, a także rektorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), Uniwersytetu Warszawskiego (UW), Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie odbędzie się 24 czerwca w siedzibie KUL.

Na KUL głos zabiorą przedstawiciele filozofii, teologii, nauk humanistycznych i nauk o komunikacji: dr hab. Hieronim Grala (UW), dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ, prof. dr hab. Ewa Nowak (UAM), prof. dr hab. Marek Melnyk (UWM) oraz ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski (KUL).

Podczas kolejnych trzech debat na UJ, UAM i UW eksperci omówią prawne, społeczne i gospodarcze zagadnienia związane z inwazją Rosji na Ukrainę.

Na UJ w spotkaniu pt. „Prawo do przemocy? Prawne aspekty wojny” udział wezmą politolodzy i badacze zajmujący się bezpieczeństwem, na UAM w debacie pt. „Uchodźcy. Koegzystencja czy asymilacja. Społeczne aspekty wojny” socjolodzy i psycholodzy, a na UW w spotkaniu „Zarabiać na przemocy? Gospodarcze aspekty wojny” eksperci w dziedzinie ekonomii i bankowości.

Pełnomocnicy merytoryczni, którzy opracowali tematykę nowej edycji Areopagu Uniwersytetów, zatytułowaną „Uniwersytet a wojna”, to prof. Lucyna Błażejczyk-Majka (UAM), ks. dr hab. Cezary Smuniewski (UW), prof. Leszek Sosnowski (UJ) oraz prof. Jacek Wojtysiak (KUL).

Główną ideą Areopagu Uniwersytetów, któremu patronuje Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, jest prowadzenie debaty publicznej o wyzwaniach współczesności w przestrzeni uniwersyteckiej.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować