Strona główna » „Szczury Pustyni” – Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich

„Szczury Pustyni” – Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich

przez Dignity News
Pod koniec listopada 1941 r. zakończyło się kilkumiesięczne oblężenie Tobruku – miasta we wschodniej Libii. Przez ponad 7 miesięcy Niemcy i Włosi nie byli w stanie zdobyć tej twierdzy. Od końca sierpnia 1941 r. obrońcami Tobruku byli polscy żołnierze z Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich.

Zajęcie Polski we wrześniu 1939 r. przez Niemców i Związek Sowiecki nie oznaczało całkowitego upadku Polski. We Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii działał rząd emigracyjny. Odtwarzana była również armia polska. Jedna z jednostek powstała w kwietniu 1940 r. na terenie kontrolowanej przez Francję Syrii. Była nią Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich (SBSK) pod dowództwem generała Stanisława Kopańskiego. Po kapitulacji Francji, w końcu czerwca 1940 r. brygada została przesunięta  na teren kontrolowanej przez Wielką Brytanię Palestyny. Tutaj w obozie w Latrun nastąpiło całkowite przezbrojenie brygady w angielską broń i wyposażenie. Jesienią 1940 r. jej pododdziały  trafiły do Egiptu, gdzie brały udział w rozbudowie umocnień i pilnowaniu obozów jenieckich. W 1941 r. jednostka prawie osiągnęła zakładany stan etatowy – 5 tys. żołnierzy.

W sierpniu 1941 r. zapadła kluczowa decyzja w dziejach jednostki. Została ona skierowana do oblężonej od kwietnia 1941 r.  przez wojska niemieckie i włoskie twierdzy w Tobruku – miasta leżącego na zachodzie Libii. Kolejne pododdziały brygady zostały przerzucone drogą morską z portu w Aleksandrii pomiędzy 18 a 28 sierpnia 1941 r. Polacy zostali skierowani na najtrudniejszy zachodni odcinek obrony..  Po drugiej stronie mieli przeciwko sobie doborowe oddziały niemieckiego Afrika Korps dowodzonych przez gen. Erwina Rommla.

Polscy żołnierze przez ponad 3 miesiące bohatersko odpierali ataki, zyskując miano „Szczurów Pustyni”, jak nazwali Niemcy obrońców Tobruku. Pod koniec listopada 1941 r. od wschodu do miasta dotarły oddziały brytyjskiej 8. Armii. Ostatnim akcentem walk był udany szturm żołnierzy SBSK na wzgórze Maduar – klluczową niemiecką pozycję pod Tobrukiem. Miał on miejsce w nocy 9/10 grudnia 1941 r.

W marcu 1942 r. brygada została skierowana na odpoczynek do Palestyny, gdzie została przeformowana w 3. Dywizję Strzelców Karpackich.

Może cię rówież zaintersować