Strona główna » Sonderaktion Lublin- niemiecka akcja przeciwko polskiej inteligencji w Lublinie

Sonderaktion Lublin- niemiecka akcja przeciwko polskiej inteligencji w Lublinie

przez Dignity News
W czwartek 9 listopada 1939 r. na terenie okupowanego Lublina Niemcy rozpoczęli aresztowania przedstawicieli lubelskiej inteligencji. Wśród nich znaleźli się profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prezesi sadów, księża w tym miejscowi biskupi. Łącznie w ramach tej operacji określanej mianem Sonderaktion Lublin w listopadzie 1939 r. zatrzymano około 250 osób.

Niemcy jeszcze w trakcie działań wojennych po zaatakowaniu Polski  w dniu 1 września 1939 r. podjęli decyzje o eksterminacji polskiej inteligencji. Takie polecenia wydał przywódca III Rzeszy Adolf Hitler w trakcie narady w Jełowej na Śląsku mówiąc o „masowym niszczeniu polskiej inteligencji”. Słowa te wyznaczyły początek brutalnej akcji wymierzonej w polską inteligencję, która również prowadzona była na Lubelszczyźnie. W jej ramach w listopadzie 1939 r. rozpoczęły się masowe aresztowania, które objęły m.in. nauczycieli, prawników, urzędników oraz przedstawicieli duchowieństwa. Akcja ta określona mianem Sonderaktion Lublin, rozpoczęła się 9 listopada 1939 r. Trzy dni wcześniej Niemcy analogiczną operację przeprowadzili w Krakowie.

W Lublinie Niemcy aresztowali m.in. rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) ks. prof. Antoniego Szymańskiego, prezesów sądów, nauczycieli lubelskich szkół. Z kolei 11 listopada zatrzymano 14 pracowników naukowych KUL, a niespełna tydzień później uczelnię zamknięto  Aresztowania objęły również księży, okupanci 17 listopada 1939 r. wtargnęli na teren kurii lubelskiej i osadzili w areszcie dwóch biskupów Mariana Fulmana i Władysława Gorala oraz pozostałych duchownych obecnych w zabudowaniach. Zostali oni osądzeni przez niemiecki sąd doraźny i skazani na karę śmierci. Dopiero interwencja Watykanu spowodowała zamianę tych kar na dożywotnie więzienia. Według badań historyków, przyjmuje się że aresztowania w listopadzie 1939 r. objęły 250 osób na całej Lubelszczyźnie. W dniu 23 grudnia 1939 r. 10 osób spośród zatrzymanych zostało zamordowanych w ramach egzekucji przy starym cmentarzu w Lublinie przy ul. Siennej.

Za całość akcji odpowiadał pełniący od 9 listopada 1939 r. funkcję szefa policji i SS w Dystrykcie Lublin Generalnego Gubernatorstwa SS-Brigadeführer Odillo Globocnik.

Może cię rówież zaintersować