Strona główna » Rząd chce ostrzejszych kar za zatruwanie środowiska

Rząd chce ostrzejszych kar za zatruwanie środowiska

przez Dignity News
Podczas posiedzenia Rady Ministrów w dniu 16 sierpnia ma odbyć się debata nad zaostrzeniem kar za zatruwanie środowiska. Taką deklarację złożył premier Mateusz Morawiecki w reakcji na katastrofę ekologiczną na Odrze. 

Piękna polska przyroda jest naszym wspólnym dziedzictwem. Lasy, jeziora i rzeki to nasze dobro narodowe – powiedział Mateusz Morawiecki w trakcie wizyty w nadodrzańskim Urazie w województwie dolnośląskim. Premier podkreślił, że zrobi wszystko nie tylko, aby do końca wyjaśnić przyczyny tego fatalnego ekologicznego zdarzenia, ale również zbudować mechanizmy prewencyjne. Rząd planuje zaostrzyć kary wobec osób i instytucji, które zanieczyszczają polskie rzeki i jeziora – zapowiedział.

Tymczasem, jak poinformował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w woj. lubuskim, prowadzone od 10 sierpnia w sposób ciągły, realizowane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, nie potwierdziło obecności rtęci.

GIOŚ przedstawił także wyniki badań udostępnione w poniedziałek 15 sierpnia przez stronę niemiecką.

Jak podkreśla GIOŚ, analiza map poboru próbek wykazała, że pobór próbek przez stronę polską prowadzony był w nurcie Odry granicznej na terenie woj. lubuskiego. Natomiast po stronie niemieckiej próbki pobrane zostały na starorzeczu i dopływach Odry.

Niemieckie badania wykazały obecność rtęci i wskazały na przekroczone normy dla wód powierzchniowych. Wskaźnik ten nie przekraczał norm dopuszczalnych dla wody pitnej.

Inspektorat przypomina, że rtęć jest pierwiastkiem, który występuje w różnych związkach chemicznych w środowisku naturalnym, również w środowisku wodnym. Związki rtęci są zarówno obecne w wodzie płynącej, a szczególnie kumulują się w osadach dennych rzek, kanałów oraz zbiorników wodnych. Wyższe stężenia różnego typu związków rtęci, mogą się pojawiać z uwagi np. na funkcjonujący na danym terenie przemysł.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować