Strona główna » Ruszyły ćwiczenia DRAGON-24, jeden z elementów manewrów NATO

Ruszyły ćwiczenia DRAGON-24, jeden z elementów manewrów NATO

przez Dignity News
W Polsce trwają ćwiczenia DRAGON-24, które są elementem manewrów NATO pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24. Zaangażowano w nie łącznie około 20 tysięcy żołnierzy z dziewięciu państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. W związku z manewrami na drogach można spodziewać się kolumn wojskowych i utrudnień w ruchu.

DR-24 jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym i nie jest skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu, ale stanowi demonstrację zdolności do przeciwdziałania agresywnej polityce i prowokacyjnej aktywności Federacji Rosyjskiej.  Skala i założenia ćwiczenia są odpowiedzią na współczesne zagrożenia i wynikają ze zobowiązań sojuszniczych podjętych na szczytach NATO w Warszawie w 2016 r. i w Wilnie w 2023 r. Zaplanowany scenariusz przypomina rzeczywistą sytuację i wpisuje się w profil i dynamikę obecnych zagrożeń – informuje Wojsko Polskie.

Ćwiczenie podzielone będzie na dwie fazy. Podczas pierwszej działania będą prowadzone w realiach sytuacji kryzysowej, w fazie drugiej − w ramach operacji obronnej.

– Żołnierze będą wykonywać zadania na terenie ośrodków szkolenia poligonowego oraz w tzw. terenie przygodnym. Kluczowymi elementami będą przeprawa wojsk sojuszniczych przez Wisłę oraz przemieszczenie Sił Szybkiego Reagowania NATO (VJTF), które będzie elementem łączącym DR-24 z ćwiczeniem BRILLIANT JUMP-24. Oznaczać to będzie m.in., że zarówno kołowe, jak i gąsienicowe pojazdy wojskowe będą się przemieszczać także po drogach publicznych na całym terytorium RP – czytamy w komunikacie sił zbrojnych.

Główne siły do udziału w ćwiczeniu wydzieliła 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, ale zaangażowani w nie są także żołnierze wojsk specjalnych, sił powietrznych, marynarki wojennej i obrony terytorialnej. W DR-24 biorą udział także elementy pozamilitarnej części systemu obronnego państwa – od administracji samorządowej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym do administracji rządowej.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować