Strona główna » Rusza budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej

Rusza budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej

przez DignityNews.eu

Straż Graniczna podpisała trzy umowy na budowę zapory na granicy polsko-białoruskiej – poinformowano na wspólnej konferencji prasowej wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika oraz zastępcy komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. Wiolety Gorzkowskiej.

Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej jest inwestycją absolutnie konieczną i pilną – powiedziała gen. bryg. Gorzkowska. W jej ocenie jest to „inwestycja strategiczna nie tylko z punktu widzenia realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej, do których należy ochrona nienaruszalności polskich granic, ale również jest inwestycją newralgiczną z punktu widzenia realizowanych do tej pory przedsięwzięć”.

Wykonanie przęseł stalowych Straż Graniczna powierzyła konsorcjum trzech firm Polimexowi Mostostal S.A., który jest liderem konsorcjum, Mostostal Siedlce sp. z o.o. i Węglokoks S.A. Z kolei wykonanie robót budowlanych zostało zlecone dwóm wykonawcom: Budimex S.A. oraz konsorcjum firm Unibep S.A. i Budrex Sp. z o.o.

Do budowy ponad 186-kilometrowego odcinka zostanie wykorzystanych ponad 50 ton stali. Zapora będzie składać się z blisko 41 tysięcy sztuk przęseł stalowych oraz i takiej samej liczby słupów stalowych H240. W zaporze znajdzie się 100 przęseł z bramkami serwisowymi oraz 22 przęsła z otwieranymi bramkami, które umożliwią migrację zwierzętom.

Zapora ma powstać do końca czerwca 2022 roku a wartość podpisanych umów wynosi 523 mln złotych.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować