Strona główna » Prawie 30 mln euro na wsparcie dla polskich producentów zbóż

Prawie 30 mln euro na wsparcie dla polskich producentów zbóż

przez DignityNews.eu

Komisja Europejska ma gotowy projekt rozporządzenia dotyczący wsparcia m.in. polskich producentów zbóż – poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik po posiedzeniu unijnej Rady do Spraw Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli.

Komisja Europejska w odpowiedzi na wniosek 6 państw członkowskich sąsiadujących z Ukrainą, to jest Polski, Bułgarii, Czech, Węgier, Rumunii i Słowacji, zdecydowała o przygotowaniu projektu rozporządzenia w sprawie wsparcia regionów wyraźnie dotkniętych skutkami nadmiernego importu. 

W oparciu o obiektywne kryteria, takie jak skala wzrostu podaży, wywołująca presję na ceny lokalne oraz problemy w łańcuchach logistycznych, Komisja podjęła decyzję o propozycji wsparcia dla Polski, Rumunii i Bułgarii. Bruksela chce przeznaczyć na pomoc dla producentów zbóż łącznie 56,3 mln euro. W projekcie rozporządzenia dla Polski zaproponowano 29,5 mln euro, dla Bułgarii 16,75 mln euro, a dla Rumunii 10,05 mln euro. Każdy z krajów objętych pomocą będzie mógł podwoić budżet na ten cel przez dodanie pieniędzy krajowych.

Rozporządzenie powinno zostać zatwierdzone w ciągu kolejnego tygodnia. W tej sprawie wiceminister Ryszard Bartosik rozmawiał z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim.

Poinformował mnie, że rozporządzenie w tej sprawie jest gotowe i środki z rezerwy kryzysowej otrzymamy. Wtedy będziemy mogli udzielić wsparcia rolnikom. W tej samej kwocie będzie można to jeszcze uzupełnić, w związku z tym, w przyszłym tygodniu te decyzje będą i będziemy mogli to uruchamiać – stwierdził wiceszef resortu rolnictwa.

Ministrowie obecni w Brukseli wymienili także poglądy na temat nowego pakietu środków, które zaproponowała Komisja Europejska, aby zwiększyć zrównoważenie i odporność unijnego sektora rybołówstwa i akwakultury. Dyskutowano również na temat rolnych aspektów projektu rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować