Strona główna » Powstanie nowa wystawa w Muzeum Auschwitz

Powstanie nowa wystawa w Muzeum Auschwitz

przez Dignity News
Muzeum Auschwitz wyłoniło wykonawcę stałej wystawy pt.: „Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej”. Ekspozycja zastąpi dotychczasową wystawę „Walka i martyrologia narodu polskiego w latach 1939-1945”, która powstała w 1985 r.  Jest ona obecnie jedną z najstarszych na terenie miejsca pamięci.

W przetargu zwyciężyła oferta konsorcjum dwóch podmiotów z Krakowa i Katowic. Konsorcjum, po podpisaniu umowy, będzie miało 87 tygodni na demontaż istniejącej ekspozycji, konserwację poobozowego bloku 15, a także stworzenie i montaż nowej wystawy. Zwycięzcy przetargu mają otrzymać za całość prac 20,6 mln zł – informuje PolskieRadio24.pl.

Nowa ekspozycja ma stanowić rozszerzenie wystawy głównej poprzez skupienie na losach Polaków w KL Auschwitz. Przedstawi historię więźniów obozu rejestrowanych jako polityczni, ale także wszystkie inne kategorie osadzonych w nim obywateli polskich – w tym polskich Żydów kierowanych do Auschwitz na zagładę.

Autor scenariusza, kierownik Centrum Badań Muzeum Auschwitz, dr Piotr Setkiewicz, podkreślił, że wystawa mówiła będzie o początkach wojny i okupacji niemieckiej w Polsce, zobrazuje skalę prześladowań i okrucieństwa, a także planowość dokonywanych przez niemiecką policję aresztowań. Omówione zostaną mechanizmy deportacji polskich Żydów, kategorie polskich więźniów KL Auschwitz, przyczyny ich śmierci w obozie, a także temat wyzwolenia i budowania pamięci po wojnie.

Druga część ekspozycji dotyczyła będzie zarówno historii Oświęcimia w czasie II wojny – realiów okupacji, wysiedleń, aktywności firmy IG Farbenindustrie, a także niemieckich planów przebudowy miasta – jak i pomocy niesionej z narażeniem życia więźniom KL Auschwitz przez ludzi dobrej woli, czyli Polaków mieszkających w pobliżu tzw. strefy interesów obozu. Był to obszar 40 km kw. izolujących teren obozowy od świata zewnętrznego. Całość zakończy wykaz ponad 1,2 tys. nazwisk osób pomagającym więźniom.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować