Strona główna » Polskie przedsiębiorstwa z dużą aktywnością inwestycyjną

Polskie przedsiębiorstwa z dużą aktywnością inwestycyjną

przez DignityNews.eu

W latach 2018-2020 zanotowano największą aktywność innowacyjną polskich przedsiębiorstw w historii pomiaru. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, aż 36,7 proc. firm przemysłowych oraz 33 proc. usługowych wykazało aktywność innowacyjną – informuje portal 300gospodarka.

W porównaniu z latami 2017-2019 udział firm aktywnych innowacyjnie wzrósł o 15 pkt. proc. w przemyśle oraz o 19,3 pkt. proc. w usługach. Wciąż największy udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wprowadzających innowacje miały duże jednostki – zatrudniające 250 osób i więcej. Zarówno w usługach, jak i w przemyśle duże przedsiębiorstwa najczęściej wdrażały unowocześnienie procesów biznesowych (odpowiednio 58,1 proc. oraz 61,1 proc.).

Z raportu wynika, ze coraz więcej na działalność innowacyjną wydają przedsiębiorstwa usługowe, natomiast przemysłowe – mniej. W zeszłym roku przedsiębiorstwa usługowe przeznaczyły na to 18,4 mld zł, a w 2018 roku – 13,1 mld. Wydatki na innowacje w przedsiębiorstwach przemysłowych na przestrzeni dwóch lat (2018-2020) spadły o 3 mld zł. Obecnie sięgają 20,4 mld zł.

Przedsiębiorstwa usługowe najczęściej skupiały się na rozwijaniu nowych lub ulepszaniu zasad działania wewnątrz firmy. Natomiast przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej koncentrowały się na metodach wytwarzania wyrobów.

Twórcy raportu zauważają, że za wzrost aktywności innowacyjnej może odpowiadać pandemia COVID-19 – w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, które wymusiły na firmach przyspieszenie procesu transformacji cyfrowej. Dla wielu sektorów koniecznością okazała się implementacja chmury, wejście w e-commerce czy oferowanie telepracy. Te technologie umożliwiły przetrwanie lockdownu.

Arkadiusz Słomczyński

 

Może cię rówież zaintersować