Strona główna » Polska wśród 20 państw z największą liczbą publikacji o Sztucznej Inteligencji

Polska wśród 20 państw z największą liczbą publikacji o Sztucznej Inteligencji

przez DignityNews.eu

Eksperci z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) przeprowadzili analizę bibliometryczną prac naukowych z zakresu Sztucznej Inteligencji (SI) opublikowanych w latach 2010–2019 na podstawie bazy Scopus. Wyniki pokazują, że to naukowcy z Chin opublikowali najwięcej prac o tej tematyce  – 207 tys. (28 proc. światowych prac z zakresu SI), wyprzedzając USA – prawie 117 tys. (16 proc.) oraz Indie – niemal 72 tys. (9,5 proc.). Wśród państw europejskich, najwięcej publikacji przygotowali autorzy z Wielkiej Brytanii – 38 tys. prac (5,1 proc.). Polska uplasowała się na 18. miejscu w rankingu światowym i jest 6. wśród państw Unii Europejskiej z liczbą ponad 11 tys. publikacji (1,5 proc.).

Polska oczywiście nie prześcignie największych państw pod względem liczby publikacji, ale też nie taki jest nasz cel. Zgodnie z Polityką Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce od 2020 roku, naszym głównym zadaniem jest wejście do wąskiej grupy 20–25 państw budujących SI na świecie. Wymaga to od nas dużo pracy, ale mamy świetnych ekspertów, więc cel ten jest jak najbardziej osiągalny – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI PIB.

Żadne państwo nie może zwolnić tempa prac i wdrożeń opartych na SI. Nasze wyniki pokazują, że z roku na rok publikowanych jest coraz więcej badań z zakresu sztucznej inteligencji. Szczególnie wzrasta liczba publikacji od 2016 roku i nic nie wskazuje, aby to tempo miało maleć – dodaje dyrektor OPI PIB.

W ocenie OPI PIB w Polsce warto położyć większy nacisk na współpracę międzynarodową w zakresie badań nad SI. Na jedną pracę w międzynarodowym współautorstwie przypadało 11 cytowań, czyli ponad dwa razy więcej niż w przypadku publikacji naukowców z wyłącznie polskich instytucji (5). Z raportu OPI PIB wynika, że w latach 2010–2019 w Polsce opublikowano prawie 3 tys. publikacji z zakresu SI we współpracy z badaczami z międzynarodowych ośrodków. Prawie jedna piąta współautorskich prac powstała wspólnie z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych. Znaczny odsetek takich publikacji zanotowano również w przypadku Kanady (14 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (11 proc.). Prace powstałe we współpracy z zagranicznymi naukowcami, stanowiły jednak tylko 26 proc. w całości polskiego dorobku publikacyjnego w zakresie SI.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować