Strona główna » Polscy eksperci opracowali narzędzie do pomiaru równości płci w nauce

Polscy eksperci opracowali narzędzie do pomiaru równości płci w nauce

przez Dignity News
Eksperci Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI-PIB) opracowali narzędzie IT do pomiaru równości płci w nauce. Dzięki dashboardowi OPI-PIB każdy może sprawdzić, jak kształtuje się udział kobiet i mężczyzn wśród studentów i absolwentów studiów z różnych dziedzin w Polsce i w innych krajach europejskich.

Narzędzie to pozwala także uzyskać dane na temat kobiet zatrudnionych w sektorze nauki oraz zjawiska szklanego sufitu. Dashboard powstał w ramach projektu GENDERACTION i jest dostępny na stronie https://genderaction-data-dashboard.opi.org.pl/#/.

W projekcie GENDERACTION, w którym wzięli udział badacze OPI-PIB, udało się połączyć aspekt społeczny, czyli analizowania polityki naukowej w obszarze równości płci z aspektem technicznym, czyli budowaniem narzędzi, które wspomagają podejmowanie decyzji w tym zakresie. W projekcie pracowali zarówno nasi informatycy, jak i eksperci z zakresu analizy danych. Efektem tych prac jest narzędzie IT, które w prosty sposób mierzy równość płci. Każdy może skorzystać z dashboardu OPI i  sprawdzić, jak kształtuje się udział kobiet i mężczyzn na różnych poziomach nauki, do czego serdecznie zachęcam – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI-PIB.

W początkowych fazach GENDERACTION opracowano specjalne wskaźniki do mierzenia równości płci. Gdy były już gotowe, przystąpiono do przygotowania odpowiedniego narzędzia. Eksperci OPI pobrali wiarygodne dane z zewnętrznych źródeł, przede wszystkim z Eurostatu oraz z OECD.

Z danych otrzymanych z dashboardu OPI-PIB wynika, że w polskiej nauce potrzebna jest intensyfikacja działań w kierunku równości płci. Pod względem udziału kobiet wśród profesorów sytuacja w Polsce wygląda podobnie jak w innych państwach Unii Europejskiej – (Polska – 25 proc., UE – 26 proc.). Natomiast udział kobiet w gremiach decyzyjnych jest już nieco niższy niż średnia dla UE (Polska – 25 proc, UE – 31 proc.). Największą różnicę widać natomiast w liczbie doktorantek w naukach ICT – Information and Communication Technologies – (Polska – 10 proc., UE – 23 proc).

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować