Strona główna » Polacy mogą kupować wojskowy sprzęt dla Ukrainy. Tymczasowa zmiana prawa

Polacy mogą kupować wojskowy sprzęt dla Ukrainy. Tymczasowa zmiana prawa

przez DignityNews.eu
Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) poinformowało, że od 17 marca do 17 maja każdy Polak może nabyć wojskowy sprzęt ochronny w celu przekazania go Ukrainie. Konieczne jest przy tym uzyskanie potwierdzenia oświadczenia końcowego użytkownika od przedstawicielstwa dyplomatycznego Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojna w Ukrainie trwa znacznie dłużej niż spodziewała się Rosja, a obrońcy potrzebują wsparcia sprzętowego. Broń przekazują państwa NATO i UE, a dzięki zmianom wprowadzonym do ustawy dotyczącej obrotu sprzętem wojskowym, każdy Polak może wesprzeć Ukraińcom wojskowym sprzętem ochronnym. Na dwa miesiące poluzowano zasady, dopuszczając możliwość ograniczonego zakupu przez cywilów – informuje Radio Zet.

Przed tymczasowym złagodzeniem zakup ochronnego sprzętu wojskowego wymagał uzyskania koncesji od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki uproszczeniu procedur każdy chętny będzie mógł wesprzeć obronę Ukrainy, kupując i przekazując sprzęt.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że dla Ukraińców można kupować sprzęt opancerzony lub ochronny, konstrukcje oraz ich elementy składowe (płyty opancerzone, metalowe i niemetalowe), kamizelki kuloodporne, hełmy wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy, kończyn i innych części ciała.

– Nabycie sprzętu ochronnego może być dokonane po uzyskaniu potwierdzenia oświadczenia końcowego użytkownika od przedstawicielstwa dyplomatycznego Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej – przekazało ministerstwo.

Ponadto od 17 marca do 17 maja 2022, wywóz z terytorium RP i tranzyt przez terytorium RP sprzętu ochronnego do Ukrainy nie wymaga uzyskania zezwolenia.

– Przed dokonaniem wywozu lub tranzytu sprzętu ochronnego do Ukrainy należy uzyskać oświadczenia końcowego użytkownika potwierdzone przez przedstawicielstwo dyplomatyczne Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłosić ministrowi właściwemu do spraw gospodarki (Minister Rozwoju i Technologii), w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, zamiar dokonania wywozu lub tranzytu na terytorium Ukrainy – poinformowało MRiT.

Arkadiusz Słomczyński

 

Może cię rówież zaintersować