Strona główna » Ochotnicza Robotnicza Brygada Obrony Warszawy

Ochotnicza Robotnicza Brygada Obrony Warszawy

przez Dignity News
Dziś mija osiemdziesiąta czwarta rocznica rozwiązania Ochotniczej Robotniczej Brygady Obrony Warszawy, która od pierwszych dni września 1939 r. stawiała opór żołnierzom niemieckim, broniąc stolicy, aż do jej kapitulacji.

W obliczu agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę, już 6 września 1939 r. Polska Partia Socjalistyczna powołała cywilną, ochotniczą formację robotniczą, która miała pełnić funkcję pomocniczą dla Wojska Polskiego w czasie obrony Warszawy. Głównym organizatorem akcji był Zygmunt Zaremba, który nadzorował zaciąg ochotników odbywający się w Robotniczym Komitecie Pomocy Społecznej i przy redakcji dziennika „Robotnik”.

Początkowo utworzono 4 kompanie liczące łącznie tysiąc ochotników, lecz już po kilku dniach formacja osiągnęła stan około sześciu tysięcy osób. W związku z powyższym gen. Walerian Czuma podjął decyzję o powołaniu Ochotniczej Robotniczej Brygady Obrony Warszawy, powierzając dowództwo socjaliście, kpt. Marianowi Kenigowi. Głównym zadaniem brygady było tworzenie umocnień, zabezpieczenie sieci łączności oraz wykonywanie zadań dywersyjno-wywiadowczych czy saperskich. W wyniku przedłużającego się oblężenia stolicy wielu członków brygady zasiliło szeregi Wojska Polskiego, walcząc z bronią w ręku z okupantem, często na pierwszej linii frontu (m. in. na Żoliborzu).

W wyniku kapitulacji Warszawy, 27 września 1939 r. brygada została rozformowana. Decyzja o zakończeniu działań obronnych wywołała gwałtowny sprzeciw robotników, którzy oskarżyli dowództwo obrony stolicy o zdradę i próbowali dokonać samosądu. Napiętą sytuację opanował dopiero kpt. Kenig, po którego interwencji członkowie brygady uformowali pochód na placu Wilsona, i prowadząc oficerów jako zakładników, udali się do Cytadeli, aby przekonać się, czy inne jednostki wojskowe również składają broń.

Może cię rówież zaintersować