Strona główna » Naukowcy pracują nad „Leksykonem folkloru polskiego”

Naukowcy pracują nad „Leksykonem folkloru polskiego”

przez Dignity News
Naukowcy z dziewięciu uczelni i trzech instytutów Polskiej Akademii Nauk rozpoczęli prace nad „Leksykonem folkloru polskiego”. Trzytomowa publikacja zawierać będzie ponad 300 haseł, a jej ukończenie zaplanowano za 5 lat.

Projekt Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) powstaje w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Celem prac kilkunastoosobowego zespołu jest stworzenie publikacji w formie drukowanej i elektronicznej zawierającej wyczerpujące informacje na temat najważniejszych form i zjawisk polskiego folkloru.

Hasła w leksykonie złożą się na syntetyczny opis polskich tradycji ludowych, zawodowych i środowiskowych, ukazując ich bogactwo, skomplikowanie i zróżnicowanie, a zarazem wzajemne powiązania, konteksty interetniczne oraz procesy przemian – czytamy w Forum Akademickim.

Oprócz 3-tomowej publikacji drukowanej przewidziano również wersję elektroniczną. Będzie ona miała postać dostępnego bezpłatnie serwisu internetowego, którego istotnym elementem będą zdjęcia, pliki audio i wideo, ilustrujące wybrane zjawiska folkloru.

Specjalistyczna wyszukiwarka umożliwi formułowanie pytań złożonych oraz wyszukiwanie pełnotekstowe (dowolnych fraz w obrębie haseł). Po zakończeniu projektu elektroniczny leksykon będzie mógł być na bieżąco uaktualniany i rozbudowywany, poprzez dołączanie nowych haseł lub rozbudowywanie istniejących.

Leksykon adresowany jest zarówno do specjalistów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, jak i do szerokiego grona odbiorców spoza kręgów akademickich – regionalistów, nauczycieli i uczniów, artystów, animatorów kultury.

Twórcy leksykonu nie wykluczają tłumaczenia go na język angielski, dzięki czemu polski folklor oraz jego badania zostałyby włączone w obręb międzynarodowych studiów folklorystycznych. Na realizację projektu przeznaczono ponad 732 tys. zł z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować