Strona główna » Kazimierz Pułaski (1745 1779)– bohater dwóch narodów

Kazimierz Pułaski (1745 1779)– bohater dwóch narodów

przez Dignity News
W wyniku ran odniesionych w bitwie pod Savannah 11 października 1779 r. zmarł generał Kazimierz Pułaski. W ciągu niepełna 35 lat życia zapisał się na trwałe w historii Polski i Stanów Zjednoczonych. W 1929 r. Kongres USA ustanowił Dzień Pamięci Generała Pułaskiego.

Kazimierz Pułaski urodził się najprawdopodobniej 4 marca 1745 r. w Warszawie. Pochodził z rodziny szlacheckiej herbu Ślepowron. Jego ojciec Józef Pułaski był starostą wareckim. Dzieciństwo spędził w Winiarach pod Warka, gdzie uczęszczał do szkoły parafialnej. Po jej ukończeniu kontynuował edukację w szkole prowadzonej przez księży teatynów w Warszawie. W latach 1762-1763 przebywał na dworze księcia Karola Krystiana Wettina, syna króla Polski Augusta III, rządzącego Kurlandią (teren dzisiejszej Łotwy). Tutaj był świadkiem oblężenia w 1763 r. przez wojska rosyjskie Mittawy, stolicy tego księstwa  lennego Polski, a następnie wygnania księcia Krystiana. To wydarzenie,  obok wychowania wyniesionego z domu, wpłynęło na  późniejsze decyzje Pułaskiego dotyczące stawienia oporu Rosji rządzonej przez carycę Katarzynę II ingerującą w sytuację wewnętrzną Polski. Dowodem tego było przystąpienie Kazimierza Pułaskiego do Konfederacji Barskiej, czyli związku polskiej szlachty w obronie praw i niepodległości.

Poza Kazimierzem aktywnie w tym ruchu działał jego ojciec Józef oraz bracia Antoni i Franciszek Ksawery. W trakcie walk z wojskami rosyjskimi ukazał się talent wojskowy i zmysł organizacyjny młodego Kazimierza. Wziął udział w wielu bitwach i potyczkach, a sławę przyniosła mu obrona Okopów Św. Trójcy w okolicach Kamieńca Podolskiego czy też dowodzenie zwycięską obroną Jasnej Góry na przełomie 1770/1771 r. Po kapitulacji konfederacji i oskarżeniu go o próbę porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego musiał na zawsze opuścić Polskę.

Po wielu perypetiach dotarł w 1777 r. do Ameryki Północnej, gdzie wziął udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Tutaj szybko potwierdził swoje wysokie zdolności wojskowe. W trakcie jednej z bitew uratował przyszłego prezydenta Jerzego Waszyngtona. Otrzymał zadanie utworzenia korpusu kawalerii, z którego wywiązał się znakomicie. W trakcie walk pod Savannah 9 października 1779 r. został ciężko ranny, zmarł dwa dni później. W uznaniu jego zasług Kongres USA w 1929 r. ustanowił 11 października Dniem Pamięci Generała Pułaskiego. Z kolei w każdą pierwszą niedzielę października ma miejsce na 5 Alei w Nowym Jorku Parada Pułaskiego.

Może cię rówież zaintersować