Strona główna » Nagrodzono autorów książek o historii i kulturze Żydów w Polsce

Nagrodzono autorów książek o historii i kulturze Żydów w Polsce

przez Dignity News
Dr Marek Tuszewicki z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego został tegorocznym laureatem Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za najlepszą naukową publikację książkową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce.

Żywy odbiór w Polsce książki dr. Tuszewickiego „Żaba pod językiem. Medycyna ludowa Żydów aszkenazyjskich przełomu XIX i XX wieku”. zainteresował zagranicznego wydawcę – prestiżową i zasłużoną Littman Library of Jewish Civilization, czego efektem była wydana w 2021 roku „A Frog under the Tongue. Jewish Folk Medicine in Eastern Europe”. Nie jest to zwykły przekład, ale autonomiczne ujęcie dostosowane do zupełnie innego odbiorcy.

– Tego rodzaju adaptacja jest najlepszym sposobem na przedstawianie oryginałów i zarazem promowanie polskiej nauki za granicą. Nie ma bowiem nic gorszego niż mechaniczny, niedostosowany do możliwości i oczekiwań innego odbiorcy przekład. Nie ulega wątpliwości, że to dzieło będzie cytowane przez międzynarodowe grono naukowców i posłuży jako inspiracja do dalszych badań – mówiła w laudacji na cześć autora prof. Monika Adamczyk-Garbowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Drugą nagrodę przyznano dr Marii Ferenc z Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie za książkę „»Każdy pyta, co z nami będzie«. Mieszkańcy getta warszawskiego wobec świadomości o wojnie i Zagładzie”. Trzecią laureatką została dr Aleksandra Oniszczuk z Uniwersytetu Warszawskiego, autorka „Pod presją nowoczesności. Władze Księstwa Warszawskiego wobec Żydów”.

Nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka została ustanowiona z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcella i Marii Roth.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować