Strona główna » Na jego wykłady przychodziły tłumy. Kim był twórca Lwowskiej Szkoły Historycznej?

Na jego wykłady przychodziły tłumy. Kim był twórca Lwowskiej Szkoły Historycznej?

przez Dignity News
22 czerwca 1935 r. zmarł Szymon Askenazy, wybitny historyk, twórca  szkoły historiografii polskiej, dyplomata i propagator asymilacji Żydów.

Urodził się w 1865 r. w Zawichoście nad Wisłą w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej, zajmującej się handlem. Wychował się w atmosferze polskiego patriotyzmu. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz historię na Uniwersytecie w Getyndze. Po studiach osiadł we Lwowie, gdzie pracował na uczelni jako wykładowca i kierownik Katedry Historii Nowożytnej Polski.

Interesował się dziejami Polski w XVIII i na początku XX w., kwestiami politycznymi i uwarunkowaniami międzynarodowymi. W badaniach wykorzystywał często źródła dyplomatyczne. Stworzył szkołę analizy historycznej, nazywaną szkołą Askenazego. Słynął ze znakomitej pamięci i prowadzenia wykładów bez użycia notatek. Chciał wpływać na edukację polityczną Polaków. Przeciwstawiał się koncepcjom krakowskiej szkoły historycznej, która przyczynę upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów dostrzegała głównie w anachronicznym systemie politycznym.

Zaangażował się w działania zmierzające do asymilacji polskich Żydów. Wraz z Hipolitem Wawelbergiem powołał fundusz pomocowy dla studentów i młodych naukowców żydowskich. Badał również dzieje Żydów w Polsce, należał do założycieli „Kwartalnika Poświęconego Badaniu Przeszłości Żydów w Polsce”.

Po wybuchu I wojny światowej wyjechał do Szwajcarii. Był współzałożycielem Komitetu Pomocy dla Ofiar Wojny w Polsce. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości był ministrem pełnomocnym przy Lidze Narodów w Genewie. Walczył o polskie interesy również  publikacjami  (wydał m.in. głośną książkę „Gdańsk a Polska”, przełożoną na j. angielski, francuski i niemiecki). Jego uczniami było wielu wybitnych polskich historyków, np. Władysław Konopczyński czy Marian Kukiel.

Szymon Askenazy spoczął na cmentarzu żydowskim w Warszawie.

Może cię rówież zaintersować