Strona główna » Muzeum Dzieci Polskich w Łodzi będzie miało stałą siedzibę

Muzeum Dzieci Polskich w Łodzi będzie miało stałą siedzibę

przez Dignity News
Muzeum Dzieci Polskich w Łodzi będzie miało stałą siedzibę. Na potrzeby placówki zakupiono dwa budynki znajdujące się na terenie dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi.

Jedną z nieruchomości jest tzw. Verwaltung – budynek dawnej komendantury obozu, który będzie miejscem przeznaczonym do ekspozycji stałej. Wartość historyczną tej lokalizacji potwierdzają archiwalne fotografie, przedstawiające m.in. apel więźniów na tle budynku. Druga nieruchomość mieści się przy ul. Przemysłowej 29. W jej pobliżu znajdował się obozowy karcer.

– Dziś spełniamy obowiązek wobec ofiar i pamięci historycznej względem przyszłych pokoleń, które muszą pamiętać o tym, jak nieludzkie akty miały miejsce na ziemiach Polski w czasie II wojny światowej – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas konferencji prasowej dotyczącej nabycia nieruchomości pod utworzenie siedziby Muzeum Dzieci Polskich w Łodzi oraz oddziału tej placówki w Dzierżąznej.

W nieruchomości w parku dworskim w Dzierżąznej w gminie Zgierz mieściła się dawna wozownia. Budynek w czasie niemieckiej okupacji znajdował się nieopodal siedziby Heinricha Hansa Fugego, zastępcy komendanta Camillo Ehrlicha w obozie przy ul. Przemysłowej, a następnie kierownika filii w Dzierżąznej. Dzięki darowiźnie przekazanej przez władze gminy Zgierz, po przeprowadzeniu renowacji budynku, powstanie w nim oddział placówki.

Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) zostało powołane w maju 2021 r. jako państwowa instytucja kultury na podstawie zarządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Pracownicy instytucji zajmują się m.in. gromadzeniem, opracowywaniem i przechowywaniem zbiorów związanych z historią obozu na Przemysłowej w Łodzi. Prowadzą również działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować