Strona główna » Ministerstwo Edukacji i Nauki: każdy uczeń czy student uciekający przed wojną otrzyma pomoc

Ministerstwo Edukacji i Nauki: każdy uczeń czy student uciekający przed wojną otrzyma pomoc

przez DignityNews.eu
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało rekomendacje i wskazówki dla uczniów, studentów i naukowców – uchodźców z Ukrainy. Każdy uczeń czy student uciekający przed wojną i potrzebujący pomocy w Polsce, otrzyma ją – informuje resort w portalu gov.pl.

Uczniowie z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole. Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat korzystają z nauki i opieki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do danej placówki i wypełnią stosowne dokumenty. W sytuacji, gdy szkoła nie będzie dysponowała miejscem dla ukraińskiego ucznia, gmina skieruje go do innej placówki na swoim terenie.

Dla uczniów, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki, dyrektor szkoły będzie mógł zorganizować dodatkowe zajęcia języka polskiego. W szkole może być także utworzony oddział przygotowawczy, w ramach którego nauczanie będzie dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia. Uczeń może również korzystać z pomocy osoby mówiącej po ukraińsku zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela, a także korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych.

Ministerstwo przygotowało informacje dla nauczycieli i pedagogów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To zestaw wskazówek dotyczących wsparcia polskich uczniów, uczniów z Ukrainy obecnie uczących się w Polsce, a także tych, którzy dotrą do Polski w wyniku działań zbrojnych prowadzonych za wschodnią granicą.

Minister Edukacji i Nauki skierował list do rektorów uczelni, w którym zwrócił się z prośbą o umożliwienie kontynuowania studiów na polskich uczelniach przez ukraińskich studentów. Resort opracował również wskazówki, jak krok po kroku zgłosić się do uczelni w Polsce i jakie dokumenty należy złożyć.

W związku z sytuacją na Ukrainie dyrektorzy szkół na obszarze powiatów przygranicznych: bieszczadzkiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, tomaszowskiego i włodawskiego oraz miast na prawach powiatu: Chełma i Przemyśla mogą – w razie konieczności – zawiesić zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować