Strona główna » Minister kultury apeluje o wykluczenie Rosji z UNESCO

Minister kultury apeluje o wykluczenie Rosji z UNESCO

przez DignityNews.eu
Apeluję o wykluczenie lub przynajmniej zawieszenie Rosji w pracach Międzyrządowego Komitetu Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz zmianę kraju sesji Komitetu. Nie może być miejsca dla rosyjskiego agresora w żadnym międzynarodowym gremium cywilizowanego świata – napisał w liście skierowanym do dyrektor generalnej UNESCO Audrey Azoulay wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński.

Polski wicepremier przypomniał, że agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę stanowi pogwałcenie prawa międzynarodowego i stoi w jaskrawej sprzeczności z wartościami, dla rozwoju i ochrony których powołane zostało UNESCO. 

Dzisiaj, w sytuacji, gdy mamy do czynienia z bombardowaniem i ostrzałem przez siły rosyjskie celów cywilnych, zabijaniem dzieci przez rosyjskich żołnierzy i dywersantów, ze złamaniem praw człowieka humanitarnego, gdy siły rosyjskie niszczą obiekty należące do ukraińskiego i światowego dziedzictwa na Ukrainie, sama idea zorganizowania sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa na terenie państwa-agresora, państwa, które dopuszcza się zbrodni przeciw ludzkości, zakrawa na kpinę – napisał prof. Gliński.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego napisał, że napaścią na Ukrainę, Rosja postawiła się poza nawiasem cywilizowanego świata, a współpraca z Federacją Rosyjską w obrębie jakiejkolwiek  organizacji międzynarodowej nie powinna być dzisiaj brana pod uwagę przez jakiekolwiek państwo.

Na państwach-członkach Międzyrządowego Komitetu Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO ciąży tu szczególna odpowiedzialność. Rosja nie tylko łamie prawa człowieka, ale również konwencje o ochronie dóbr kultury i jest odpowiedzialna za nieodwracalne uszczuplenie dziedzictwa naszego wspólnego dziedzictwa – zaznaczył prof. Gliński.  

Wicepremier Gliński zaapelował także o przeniesienie z Rosji organizacji sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. 

Nie wyobrażam sobie, żeby UNESCO legitymizowało autorytetem krajów członkowskich zbrodniczą działalność Federacji Rosyjskiej, która sprzeniewierzyła się ideom i wartościom UNESCO – stwierdził prof. Gliński.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować