Strona główna » Minister Czarnek na posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Minister Czarnek na posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

przez Dignity News
Politechnika Poznańska była gospodarzem Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Udział w nim wziął minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który przekazał dodatkowe 6 mln zł na budowę Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa dla Politechniki Poznańskiej.

Podczas spotkania ministra z przedstawicielami uczelni technicznych omawiano zakres współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki z Rektorami Polskich Uczelni Technicznych. W trakcie konferencji skupiono się również na roli edukacji inżynierów na rynku pracy i ich roli w rozwoju polskiej gospodarki.

Pojawia się zapotrzebowanie na nowe zawody. Musimy uruchomić nowe kierunki w obszarze uczelni technicznych m.in. inżynierów jądrowych. Na ten cel zostaną przeznaczone duże nakłady finansowe. Uczelnie techniczne będą odpowiadały na potrzeby firm, które będą potrzebowały takich fachowców – powiedział podczas spotkania minister Czarnek.

Jak przypomina resort edukacji i nauki, zgodnie z ustawą z „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” uczelnie zacieśniają współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przejawia się to głównie poprzez profilowanie kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz większym naciskiem na kształcenie praktycznych umiejętności, na które jest aktualnie zapotrzebowanie. Odbywa się to na drodze większego zaangażowania praktyków biznesu oraz przedsiębiorców w proces nauczania.

Autonomiczna jednostka, którą jest KRPUT, powołana została w 1989 r. i funkcjonowała pod nazwą  Autonomiczna Konferencja Rektorów Wyższych Szkół Technicznych. Obecną nazwę posiada od 1996 r. a w jej skład wchodzi 22 rektorów uczelni technicznych oraz 8 uczelni stowarzyszonych, działających na obszarze Polski. Celem KRUPT jest zacieśnianie współpracy między uczelniami technicznymi.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować