Strona główna » Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teatr i dramat Trójmorza”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teatr i dramat Trójmorza”

przez Dignity News
Od 20 do 22 listopada Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową „Teatr i dramat Trójmorza”. 

Konferencja ma na celu rozpoznanie sytuacji teatru i literatury dramatycznej w naszej części Europy, w której od wieków ścierały się bardzo różnorodne kultury i cywilizacje, a w której również pojawiło się bardzo wiele oryginalnych i samorodnych zjawisk – podkreślają organizatorzy, którzy przy okazji spotkania teoretyków i praktyków teatru i dramatu m. in. z Estonii, Łotwy, Litwy, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Bułgarii, Rumunii oraz Polski chcą zadać kilka pytań: czy wspólne doświadczenie historyczne wytworzyło w obszarze sztuk scenicznych pewien wspólny rys, czy teatr jako sztuka bezpośrednio związana z tym, co tu i teraz w podobny sposób reagowała w tych krajach na burzliwe i gwałtowne przemiany zachodzące w XX i XXI wieku, wreszcie – czy możemy (a może i powinniśmy) zerwać z przekonaniem o wtórności teatru i dramatu Trójmorza wobec bogatych (ale czy rzeczywiście bogatszych?) tradycji teatralnych Europy Zachodniej czy Rosji.

Konferencja to także okazja do przyjrzenia się specyfice teatru dramatycznego regionu Trójmorza, jego doświadczeniom historycznym, głównym nurtom i tendencjom.

Inicjatywa Trójmorza służy zacieśnianiu powiązań w regionie szerzej rozumianej Europy Środkowej (między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym), tworzących trwałe podstawy dla rozwoju gospodarczego w zakresie energii, transportu, komunikacji cyfrowej i gospodarki. Pobudziła ona także badania naukowe jak również krytyczny namysł badaczy dramatu i teatru, którzy dostrzegli odmienność, ale także niedocenienie obszaru kulturowego 12 państw: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

Jak przypominają organizatorzy, obszar obejmujący państwa należące do Inicjatywy Trójmorza stanowi prawie jedną trzecią całkowitej powierzchni Unii Europejskiej. Mieszka tu ponad 112 milionów ludzi.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować