Strona główna » Komisja Europejska: Polska w grupie wschodzących innowatorów

Komisja Europejska: Polska w grupie wschodzących innowatorów

przez Dignity News
Według tegorocznego rankingu European Innovation Scoreboard (EIS) przygotowanego przez Komisję Europejską Polska z wynikiem 60,5 proc. średniej znalazła się grupie wschodzących innowatorów. EIS jest corocznym zestawieniem wyników krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz wybranych krajów trzecich dotyczących prowadzonych badań oraz innowacyjności gospodarki.

W całej UE od 2015 r. wskaźnik innowacyjności wzrósł o 10 proc. W porównaniu z 2021 r. jego poziom poprawił się w 19 krajach członkowskich, a w 8 uległ pogorszeniu. Mimo dobrych wyników w UE w 2022 r., w porównaniu do globalnych konkurentów, Unia wciąż pozostaje daleko w tyle za Kanadą, Koreą Płd. czy USA. Najlepsze wyniki (mierząc wysokość wskaźnika względem średniej w UE) osiągnęły w tym roku: Szwecja, Finlandia i Dania, a najgorsze Rumunia, Bułgaria i Litwa.

Polska znalazła się w grupie wschodzących innowatorów. W stosunku do 2015 r. tegoroczny wynik to poprawa o 11,3 proc., a w stosunku do 2021 r. – o 4,3 proc. Największe wzrosty zanotowano w obszarach innowacji procesów biznesowych (wzrost o 60,9 proc. od 2015 r.), państwowego wsparcia na badania i rozwój w firmach (wzrost o 59,1 proc. od 2015 r.) oraz firm umożliwiających pracownikom szkolenia informatyczne (wzrost o 50 proc. w stosunku do 2015 r.).

Największe spadki od 2015 r. zanotowano natomiast w technologiach związanych ze środowiskiem (o 69,4 proc.), wydatkach na innowacje inne niż B+R (o 45,9 proc.) oraz wydatkach na innowacje na jednego pracownika (o 8,9 proc.).

W ocenie analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego większe pozytywne zmiany innowacyjności Polski i pozostałych państw członkowskich mogą nastąpić dopiero w nadchodzących latach. Przyjęty w lipcu 2022 r. nowy europejski plan na rzecz innowacji ma za zadanie zmniejszyć dystans do globalnych liderów. Celem są inwestycje w najbardziej zaawansowane technologie, co ma pozwolić Europie zacząć odgrywać wiodącą rolę na arenie międzynarodowej.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować