Strona główna » Katolicki Uniwersytet Lubelski utworzył w Brazylii Centrum Badań nad Kulturą Polską im. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski utworzył w Brazylii Centrum Badań nad Kulturą Polską im. Jana Pawła II

przez Dignity News
Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) wspólnie z brazylijskim Papieskim Uniwersytetem Katolickim w Rio Grande do Sul (PUCRS) powołały Centrum Badań nad Kulturą Polską im. Jana Pawła II w Porto Alegre. Zadania Centrum to promocja i nauczanie języka polskiego, upowszechnianie historii i kultury polskiej w Brazylii oraz zabezpieczanie polskiego dziedzictwa kulturowego obecnego w wielu miejscach tego kraju.

Adresatami działań nowej placówki są osoby chcące podjąć wysiłek związany z nauką języka polskiego, poznaniem historii i kultury Polski, także w kontekście obu państw. To studenci Uniwersytetu w Porto Alegre, młodzież polonijna, ale także inni studenci oraz młodzież brazylijska mająca jakiekolwiek związki z Polską.

Centrum już zrealizowało projekt „Historia Polski dla brazylijskiej Polonii”, będący syntezą historii Polski ze szczególnym naciskiem na polską kulturę. Przedstawia dzieje Polski z perspektywy brazylijskiej Polonii.

W połowie marca w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  „Promocja języka polskiego i kultury polskiej w Brazylii” ruszyły lekcje dla studentów PUCRS. Czteromiesięczny kurs obejmuje zajęcia z języka polskiego oraz trzy serie wykładów akademickich: językoznawczych, historycznych i socjologicznych. Na brazylijskim uniwersytecie można oglądać także wystawę „Jan Paweł II – Dar Polski dla Świata”.

Porto Alegre jest dużym ośrodkiem diaspory polskiej, która zatraciła natywną znajomość języka wraz z kolejnymi pokoleniami. Język polski jako dziedziczony jest używany przez niewiele osób i na bardzo różnych poziomach zaawansowania. Młodzi ludzie często nie mówią po polsku, chociaż wielu z nich wyraża chęć uczenia się języka i żywo deklaruje poczucie polskiej tożsamości narodowej.

– Te związki z naszą ojczyzną są wciąż żywe i silne wśród Polonii brazylijskiej, a nie idą w parze z ofertą dydaktyczną, jaką mogą otrzymać w swoim mieście i regionie Rio Grande do Sul – mówi prof. Arkadiusz Stasiak, historyk KUL, koordynator Centrum.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować