Strona główna » Instytut Biblioteki Polskiej w Paryżu zaopiekuje się zbiorami polskiego dziedzictwa kulturowego zgromadzonymi nad Sekwaną

Instytut Biblioteki Polskiej w Paryżu zaopiekuje się zbiorami polskiego dziedzictwa kulturowego zgromadzonymi nad Sekwaną

przez Dignity News
Instytut Biblioteki Polskiej w Paryżu to nowa instytucja kultury, która zaopiekuje się zbiorami polskiego dziedzictwa kulturowego zgromadzonymi nad Sekwaną. Będzie współprowadzona przez Towarzystwo Historyczno-Literackie i Polską Akademię Umiejętności.

W Bibliotece znajduje się jeden z najbogatszych zbiorów poloników, jakie można znaleźć w instytucjach emigracyjnych. Jednym z najstarszych i najcenniejszych jest wydana w 1521 roku Kronika Macieja z Miechowa. Do cennych skarbów należą również trzy najwcześniejsze wydania dzieła Mikołaja Kopernika „De Revolutionibus Orbium Coelestium”, fragmenty korespondencji królowej Bony czy pamiątki po Fryderyku Chopinie i Marii Skłodowskiej-Curie.

Wśród ważnych dokumentów wymienić można m.in. akt sejmowy detronizacji cara Mikołaja I jako króla Polski, uchwalony na posiedzeniu połączonych Izb Sejmu z dnia 25 stycznia 1831 roku w Warszawie, pierwszy polski akt prawny regulujący kwestię barw narodowych z 7 lutego 1831 roku czy akt założycielski Towarzystwa Literackiego Polskiego, z którego wywodzi się Towarzystwo Historyczno-Literackie. Zbiory Biblioteki zostały wpisane na międzynarodową listę Pamięć Świata UNESCO jako świadectwo wyjątkowej instytucji emigracyjnej mającej wpływ na zachowanie tożsamości narodowej.

Negocjacje związane z powołaniem nowej instytucji kultury, która w imieniu polskiego państwa obejmie opiekę nad zbiorami polskiego dziedzictwa kulturowego zgromadzonymi w Bibliotece Polskiej w Paryżu, rozpoczęły się blisko dekadę temu i zostały uwieńczone podpisaniem umowy, na mocy której utworzono Instytut Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Nowo powołana instytucja będzie współprowadzona przez Towarzystwo Historyczno-Literackie i Polską Akademię Umiejętności. Jej główna siedziba będzie zlokalizowana w Krakowie, zaś obowiązki statutowe na terenie Francji będzie realizował podmiot zależny, finansowany ze środków państwa polskiego – informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować