Strona główna » Innowacyjna technologia pomiaru zawartości tłuszczu w żywności

Innowacyjna technologia pomiaru zawartości tłuszczu w żywności

przez DignityNews.eu

Zespół naukowców z Politechniki Rzeszowskiej (PRz) w składzie: dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz, prof. PRz i dr inż. Łukasz Kulig z Zakładu Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Zarządzania oraz dr inż. Henryk Wachta z Katedry Energoelektroniki i Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki opracował innowacyjną technologię pomiaru zawartości tłuszczu w żywności. Wykorzystali do tego powierzchniowy rozkład luminancji.

Pomiary powierzchniowego rozkładu luminancji jako technika świetlna, która dotychczas była bardziej znana z zastosowań w obszarze m.in. architektury i drogownictwa, została przez zespół prof. Tereszkiewicza zaadoptowana w technologii żywności – informuje PRz.

Dzięki podjętej współpracy naukowców specjalizujących się w różnych dziedzinach wiedzy z sukcesem zastosowano pomiar luminancji do badań polegających na ocenie zawartości tłuszczu śródmięśniowego w produktach mięsnych. 

Wynalazek wykorzystuje udowodnione przez autorów zjawisko różnic jaskrawości tkanki tłuszczowej i mięśniowej. Pomiar polega na wykonaniu zdjęcia (obrazu) powierzchni próby mięśniowej. Po rejestracji całościowy obraz jest zamieniany na mapę rozkładu luminancji, a następnie poddawany obróbce informatycznej, polegającej na identyfikacji poszczególnych obszarów powierzchni w kierunku identyfikacji tłuszczu i mięsa. 

Opracowany algorytm opisujący zależności pomiędzy powierzchnią tłuszczu i mięsa pozwala bezpośrednio określić zawartość tłuszczu śródmięśniowego w badanej próbie. Nowa metoda w porównaniu z powszechnie stosowaną klasyczną metody ekstrakcji tłuszczu jest wysoce proekologiczna. Ogranicza zużycie odczynników chemicznych i eliminuje trudności związane z utylizacją ich pozostałości. Ogranicza czas niezbędny do przeprowadzenia analizy, jest bezinwazyjna i niskokosztowa.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować